نبشی ۷.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

نبشی ۷.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۷.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۵

۱۵ آذر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۷.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )