نبشی ۷.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

نبشی ۷.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۷.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۵

۱۵ آذر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۷.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )