نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۷ )

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۷ )

تعداد ارایه دهنده : 7

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۷ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۳۷۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۵۵۹

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۰۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۴۷۰

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۷ )