نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۸۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

۲ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۲۲۰

۳۰ خرداد ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )