نبشی ۷ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )

نبشی ۷ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۷ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۹۱۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۴۵۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۱۰

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۷ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )