نبشی ۷ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )

نبشی ۷ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۷ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۹۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۱۰

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۷ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )