نبشی ۶ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

نبشی ۶ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۶ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۱۷۵

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۵۵۹

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۲۰,۲۷۵

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۴۷۰

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۶ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )