نبشی ۶ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

نبشی ۶ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۶ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۰

۷ دی ۱۴۰۱

نبشی ۶ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )