نبشی ۶ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۶ )

نبشی ۶ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۶ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۲۵

۲۳ آذر ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۶ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۶ )