نبشی ۶ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

نبشی ۶ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۶ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۴۰

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۶ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )