نبشی ۶ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۶ )

نبشی ۶ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۶ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۳۴

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۳۰۰

۳ بهمن ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۳۴

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۶ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۶ )