نبشی ۶ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۵ )

نبشی ۶ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۶ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۳۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۳۰۰

۶ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۳۵

دیروز

نبشی ۶ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۵ )