نبشی ۶ زنجان ( ضخامت ۶ )

نبشی ۶ زنجان ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۶ زنجان ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۰۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۱۸

۴ روز پیش

نبشی ۶ زنجان ( ضخامت ۶ )