نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۵

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۲۱,۴۷۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۵

۱۵ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )