نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۷۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۷۰

۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )