نبشی ۴ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

نبشی ۴ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۴ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۱۹

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۲۰,۹۲۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۸۹۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۲۰,۹۱۷

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۸۹۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۱۷

دیروز

نبشی ۴ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )