نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۲۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۷۲۰

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۹۰

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )