نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۱۶۶

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اسپیرال

کیلوگرم

۲۱,۴۷۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۲۶۶

۵ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۲۷۰

۹ بهمن ۱۴۰۱

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )