نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۸۱۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۹۱۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۰۰

۱ بهمن ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۱۰

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۱۸

دیروز

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )