نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۷۰

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۲۷

دیروز

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )