نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۹۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۹۷۵

۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )