نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۸۱۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۹۱۵

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۲۰

دیروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۱۸

دیروز

نبشی ۴ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )