نبشی ۴ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۴ )

نبشی ۴ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۴ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۰۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۰۹۱

۲ روز پیش

نبشی ۴ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۴ )