نبشی ۴ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )

نبشی ۴ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۴ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۰۰

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

نبشی ۴ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )