نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۳ )

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 7

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۳۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۷۱

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۰۴۵

امروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰ خرداد ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۳ )