نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۲.۵ )

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۲.۵ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۰۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۱۰۵

۲۲ مرداد ۱۴۰۱

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۲.۵ )