نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۲.۵ )

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۲.۵ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۷۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۱۰

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

نبشی ۴ آریان فولاد ( ضخامت ۲.۵ )