نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۸۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اسپیرال

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۸۰

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )