نبشی ۱۲ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۲ )

نبشی ۱۲ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۲ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۱۲ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۲ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۹۳

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۱۹۳

دیروز

نبشی ۱۲ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۲ )