نبشی ۱۲ آریان فولاد ( ضخامت ۱۲ )

نبشی ۱۲ آریان فولاد ( ضخامت ۱۲ )

تعداد ارایه دهنده : 7

نبشی ۱۲ آریان فولاد ( ضخامت ۱۲ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۰۸۳

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۱۲ آریان فولاد ( ضخامت ۱۲ )