نبشی ۱۲ آریان فولاد ( ضخامت ۱۲ )

نبشی ۱۲ آریان فولاد ( ضخامت ۱۲ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۱۲ آریان فولاد ( ضخامت ۱۲ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۸۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۳۸

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۸۰۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۵۶۰

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۱۲ آریان فولاد ( ضخامت ۱۲ )