ناودانی 6.5 ترکیه

ناودانی 6.5 ترکیه

تعداد ارایه دهنده : 2

ناودانی 6.5 ترکیه

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۴۶,۹۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۷,۰۰۰

۱۸ آبان ۱۴۰۱

ناودانی 6.5 ترکیه