ناودانی ۸ کیان فولاد ابهر

ناودانی ۸ کیان فولاد ابهر

تعداد ارایه دهنده : 2

ناودانی ۸ کیان فولاد ابهر

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۴۶۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه ابهر

کیلوگرم

۲۱,۵۶۰

دیروز

ناودانی ۸ کیان فولاد ابهر