ناودانی ۸ نورد گرم تهران (جویا نورد)

ناودانی ۸ نورد گرم تهران (جویا نورد)

تعداد ارایه دهنده : 6

ناودانی ۸ نورد گرم تهران (جویا نورد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۸۲

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

ناودانی ۸ نورد گرم تهران (جویا نورد)