ناودانی ۸ صبا فولاد منظومه

ناودانی ۸ صبا فولاد منظومه

تعداد ارایه دهنده : 4

ناودانی ۸ صبا فولاد منظومه

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۸۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ناودانی ۸ صبا فولاد منظومه