ناودانی ۲۴ البرز ایرانیان(فایکو)

ناودانی ۲۴ البرز ایرانیان(فایکو)

تعداد ارایه دهنده : 2

ناودانی ۲۴ البرز ایرانیان(فایکو)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

۱۸ آبان ۱۴۰۱

ناودانی ۲۴ البرز ایرانیان(فایکو)