ناودانی ۲۰ البرز ایرانیان(فایکو)

ناودانی ۲۰ البرز ایرانیان(فایکو)

تعداد ارایه دهنده : 5

ناودانی ۲۰ البرز ایرانیان(فایکو)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۶۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۰۰۰

۵ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

۱۸ آبان ۱۴۰۱

ناودانی ۲۰ البرز ایرانیان(فایکو)