ناودانی ۱۸ کیان فولاد ابهر

ناودانی ۱۸ کیان فولاد ابهر

تعداد ارایه دهنده : 2

ناودانی ۱۸ کیان فولاد ابهر

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۵۹۹

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه ابهر

کیلوگرم

۲۱,۵۶۰

دیروز

ناودانی ۱۸ کیان فولاد ابهر