ناودانی ۱۲ اروپا

ناودانی ۱۲ اروپا

تعداد ارایه دهنده : 4

ناودانی ۱۲ اروپا

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۴۸,۹۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹,۶۳۴

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۹,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۹,۶۳۵

هفته پیش

ناودانی ۱۲ اروپا