ناودانی ۱۰ نورد گرم تهران (جویا نورد)

ناودانی ۱۰ نورد گرم تهران (جویا نورد)

تعداد ارایه دهنده : 7

ناودانی ۱۰ نورد گرم تهران (جویا نورد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۴۹

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه فولاد

کیلوگرم

۲۰,۹۱۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۹

۱۸ تیر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۷۸۰

هفته پیش

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۱۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ناودانی ۱۰ نورد گرم تهران (جویا نورد)