میلگرد ۳۲ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۳۲ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۷۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۰۰

۴ روز پیش

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۵۳

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۲۲۰

۴ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بناب

کیلوگرم

۲۴,۳۱۲

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۱۲

دیروز

میلگرد ۳۲ شاهین بناب ( آجدار - A3 )