لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3

لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3

تعداد ارایه دهنده : 4

لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۲۰۰

۲ روز پیش

لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3