استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری برق

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری برق باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت …

بیشتر بخوانید »

قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه های دوجداره

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه های دوجداره باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی …

بیشتر بخوانید »

قرارداد پیمانکاری عملیات ساخت ویلا

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری عملیات ساخت ویلا باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص …

بیشتر بخوانید »

قرارداد پیمانکاری تسطیح زمین

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری تسطیح زمین باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی …

بیشتر بخوانید »