استعلام قیمت
بدون شماره
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن شاخه میلگرد

وزن میلگرد ۳۶

وزن میلگرد ۲۵

وزن میلگرد ۲۵ در استاندارد اشتال ۴۶.۲ کیلوگرم است. انتظار میرود وزن هر شاخه میلگرد ۲۵ حدود ۴۵ کیلوگرم وزن داشته باشد. بنابراین وزن یک شاخه میلگرد ۲۵ حدود ۲۲ کیلوگرم وزن خواهد داشت. میانگین وزن بازار اما کمتر از …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد ۱۸

وزن میلگرد ۱۸

وزن میلگرد ۱۸ هر متر دو کیلوگرم است. میانگین وزن هر شاخه میلگرد ۱۸ در بازار اگر از استاندارد پیروی کند برای شاخه ۱۲ متری حدود ۲۴ کیلوگرم اعلام شده است. شاخه های ۶ متری میلگرد ۱۸ دارای وزنی معادل …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد ۳۶

وزن میلگرد ۲۰

وزن میلگرد ۲۰ در استاندارد اشتال ۲۹.۶۴ کیلوگرم است. انتظار میرود وزن هر شاخه میلگرد ۲۰ حدود ۳۰ کیلوگرم وزن داشته باشد. بنابراین وزن یک شاخه میلگرد ۲۰ حدود ۱۵ کیلوگرم وزن خواهد داشت. میانگین وزن بازار اما کمتر از …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد ۲۲

وزن میلگرد ۲۲

میانگین وزن میلگرد ۲۲ حدود ۳۵ کیلوگرم و وزن استاندارد اشتال ۳۵.۷۶ کیلوگرم است. بنابراین وزن یک شاخه میلگرد ۲۲ حدود ۱۷.۵ کیلوگرم وزن خواهد داشت. میانگین وزن بازار اما کمتر از این مقدار است. اغلب کارخانه ها میلگرد ۲۲ …

بیشتر بخوانید »