Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

نظام مهندسی

تغییر کاربری

تغییر کاربری

هر ساختمانی با هدف و کاربری خاصی ساخته می شود. اما گاهی ممکن است به دلایلی ناچار به تغییر کاربری ساختمان باشید. کاربری ساختمان که به مفهوم تعیین نحوه استفاده، چگونگی بهره برداری و فعالیت های شهری اطراف آن می …

بیشتر بخوانید »
آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی توسط وزات راه و شهرسازی مطابق با آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، در هفت رشته اصلی معماری در صلاحیت های طراحی ، نظارت و اجرا ، عمران در …

بیشتر بخوانید »
ناظر حقیقی ساختمان

ناظر حقیقی ساختمان

چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال حقیقی ، عضو دفتر مهندسی یا عضو شخص حقوقی نباشند، می توانند مجموعه خدمات مهندسی خود را در زمینه نظارت بر اجرای ساختمان ، ارائه نمایند. انجام همزمان خدمات طراحی و نظارت حقیقی چنانچه ناظران …

بیشتر بخوانید »
مجریان انبوه ساز

مجریان انبوه ساز مسکن

مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه ، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز مجموعه های ساختمانی را دارند، می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صلاحیت و …

بیشتر بخوانید »