استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن هر شاخه میلگرد ۱۴

وزن هر شاخه میلگرد ۱۴
وزن هر شاخه میلگرد ۱۴

وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ مربوط به شاخه ۱۲ متری میلگرد با میانگین وزن ۱۴.۵ کیلوگرم در ادامه ارائه شده است. جدول وزن میلگرد ۱۴ شاخه ی ۶ متری نیز برابر با نصف مقادیر جدول زیر است. مقادیر وزن یک شاخه میلگرد که در جدول زیر ارائه شده است بر اساس استانداردهای اعلامی کارخانه‌ها، کاتالوگ محصولات و ارقامی که در بازار آهن رایج است تنظیم شده و نیاز است برای محاسبه‌ی دقیق مقادیر ارسال نمونه میلگرد به آزمایشگاه انجام شود.

جدول وزن یک شاخه میلگرد۱۴

وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ وزن kg
خرمدشت۱۴.۵
ذوب آهن اصفهان۱۴.۵
آتیه خلیج فارس۱۴.۵
آریان فولاد۱۰
اذر امین۱۰.۲
امین تیکمه داش۱۴
چلیک تبریز۱۴.۵۲
آریا ذوب۱۴.۵۲
آرین۱۴
آرین فولاد۱۴
اناهیتا۱۳.۸
ابرکوه۱۴.۵
یزد۱۵
ارگ۱۴.۵
فایکو۱۴.۵
البرز۱۴.۵
تاکستان۱۴.۵
امیرکبیر۱۳.۶
خزر۱۳.۶
زرین دشت۱۴.۵
ایوان غرب۱۴.۵
قیمت میلگرد ۱۴ بافق۱۴.۵
بردسیر۱۴.۵۲
کرمان بردسیر۱۴.۵۲
جهان فولاد۱۳
کرمانشاه۱۳
حدید سیرجان۱۱.۷
سیرجان۱۱.۷
گیلان۱۳.۷
حسن رود۱۳.۷
تاکستان خرمدشت۱۴.۵
آتیه خلیج فارس۱۴.۵
درپاد تبریز۱۴.۵
دماوند۱۵
اردبیل۱۲.۵
اصفهان۱۴.۵
ذوب آهن کرمان۱۴.۳
نورد کرمان۱۴.۳
راد همدان۱۳.۵
آستارا۱۴.۵
روهینا دزفول۱۴.۲
دزفول۱۴.۲
آذر گستر سدید۱۴.۵۲
ذوب آهن اصفهان۱۴.۵
آلیاژی۱۴.۵
آیین صنعت۷.۵
نوین متین۷.۵
کویر کاشان۱۴.۸
سپهر۱۴.۵
ایرانیان۱۴.۵
ابهر۱۵
شاهرود۱۴.۵
بناب۱۳.۸۸
تهران شمس۱۴.۵
شمس۱۴.۵
پولاد نورد۱۴.۳
شیراز۱۴.۳
صائب تبریز۱۴.۵
زاگرس۱۴.۵۱
صدر فولاد لرستان۱۴.۵
بناب۱۳.۶
ظفر بناب۱۳.۶
ارومیه۱۴.۵
آلیاژی۱۴.۵
نیشابور۱۴.۲
پارسیان۱۴.۵
قزوین۱۴.۵۲
پرند۱۴.۵
گلستان۱۴.۵۲
فولاد خرم آباد۱۴.۵
قائم۱۳.۷
کردکوی۱۴.۵
معراج۱۴.۵
مهر کیان۱۴.۵
کیان کاشان۱۴.۵
میانه۱۲
سمنان۱۴.۵
نوین ابهر۱۴.۵
مشهد۱۴
هشترود۱۳.۵
هیربد۱۴.۵۲
پرشین۱۴.۵۲
اروند۱۵
تیکمه داش۱۳.۸۶
اهواز۱۴.۵
کویر کاشان۱۴.۹
کویر۱۴.۱
کیان فولاد ابهر۱۳.۹
مهام۱۴.۵

وزن یک شاخه میلگرد ۱۴

وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ استاندارد اشتال برابر است با ۱۴.۵۲و کارخانه های تولید میلگرد وابسته به فرآیند تولید و ترکیبات در بعضی موارد بیشتر و در بعضی کمتر از وزن استاندارد اشتال ، میلگرد تولید میکنند. با توجه به اینکه تقریبا اغلب کارخانه‌های تولید میلگرد در ایران قطر ۱۴ را تولید میکنند و تمامی استاندارها از A1 بدون آج تا A4 که بالاترین کیفیت میلگرد است در این طیف قطر است در بازار وجود دارد، باید انتظار طیف نسبتا گسترده‌ای از وزن میلگرد ۱۴ داشته باشیم. گاهی وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ ساده به شکل قابل توجهی کمتر از وزن میلگردهای آجدار اعلام می شود که دلیل این امر ممکن است به متریال ساخت و فرآیند تولید باز گردد. در ادامه وزن اعلامی توسط کارخانه ها را با استاندارد اشتال مقایسه کردیم با این توضیح که در این مقایسه میلگرد ۱۴ ساده حضور ندارد.

وزن یک شاخه میلگرد ۱۴
میلگرد چهارده وزن

وزن میلگرد ۱۴ بیشتر از استاندارد اشتال

وزن یک شاخه میلگرد ۱۴ کارخانه های زیر سنگین تر از استاندارد اشتال است:

  • دماوند
  • ابهر
  • اروند
  • کویر کاشان

سبک ترین وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ موجود در بازار

سبک بودن میلگرد با حفظ استانداردهای تکنیکی کمک میکند تا میلگرد ۱۴ با وزن کمتر در سازه تنش های مورد انتظار را تحمل کند و این به معنای کاهش هزینه های خرید و حمل و نقل است. در جدول زیر سبک ترین وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ در بازار  ارائه شده، وزن میلگردهایی که هر شاخه زیر  ۱۴ کیلو وزن داشته باشد:

نام کارخانهوزن به کیلوگرم
حدید سیرجان۱۱.۷
سیرجان۱۱.۷
میانه۱۲
اردبیل۱۲.۵
جهان فولاد۱۳
کرمانشاه۱۳
راد همدان۱۳.۵
هشترود۱۳.۵
امیرکبیر۱۳.۶
خزر۱۳.۶
ظفر۱۳.۶
ظفر بناب۱۳.۶
گیلان۱۳.۷
حسن رود۱۳.۷
قائم۱۳.۷
اناهیتا۱۳.۸
تیکمه داش۱۳.۸۶
بناب۱۳.۸۸
کیان فولاد ابهر۱۳.۹
امین تیکمه داش۱۴
آرین۱۴
آرین فولاد۱۴
مشهد۱۴

سنگین ترین وزن یک شاخه میلگرد ۱۴

بالاترین وزن یک شاخه میلگرد ۱۴ موجود در بازار مربوط به کارخانه های ابهر ، اروند ،‌ آرمان و سیرجان و سمنان است. جزئیات میلگرد سنگین قطر ۱۴ در جدول زیر ارائه شده است:

نام کارخانهوزن به کیلوگرم
کویر کاشان۱۴.۹
یزد۱۵
دماوند۱۵
ابهر۱۵
اروند۱۵

محاسبه ی وزن هر شاخه میلگرد ۱۴

معمولا مهندسان از فرمول ساده شده زیر برای محاسبه وزن میلگرد متری استفاده می‌کنند:

(قطر میلگرد به توان ۲) تقسیم بر ۱۶۲ =    (D2/162)

مثال: محاسبه وزن میلگرد ۱۴:۱۹۶/ ۱۶۲ = وزن هر متر میلگرد ۱۴ = ۱.۲۰۱.۲۰*۱۲ = ۱۴.۵

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۴ در بازار آهن آلات حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است در واقع هر بار ۲ تنی با توجه به وزن میلگرد ۱۴ هر شاخه باید حدود ۱۴۰ شاخه را در خود جای دهد. تفاوت وزن میلگرد نمره ۱۴ تولیدی کارخانه های مختلف در ایران مربوط به کیفیت شمش مورد استفاده و فرآیندهای تولید است. معمولا کارخانه‌هایی که در بازارهای جهانی محصولات خود را عرضه می‌کنند و ملزم به رعایت وزن میلگرد۱۴ استاندارد اشتال هستند، دارای وزن هایی نزدیک تر به وزن استاندارد خواهند بود. شمش مورد استفاده برای تولید میلگرد چهارده معمولا SP5 است. جدول وزن میلگرد ۱۴ به همراه محاسبه‌ی تعداد شاخه در هر تریلی و هر بندیل و وزن یک متر میلگرد ۱۴ در لیست و جداول زیر ارائه شده است. همچنین سبک ترین میلگرد ۱۴ بازار و سنگین ترین و مقایسه‌ها با وزن اشتال نیز در جداول زیر ارائه شده است.

وزن یک شاخه میلگرد ۱۴
وزن هر شاخه میلگرد ۱۴

برای مطالعه بیشتر:

قیمت میلگرد ۸ ساری

قیمت میلگرد ۱۴ قم

قیمت میلگرد ۲۰ یاسوج

قیمت میلگرد ۲۸ دامغان

قیمت میلگرد ۴۰ ایلام

قیمت میلگرد ۶.۵ سبزوار

قیمت میلگرد ۸

قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان

قیمت میلگرد ۸ اصفهان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد سایز ۸

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ۱۴ اروند

میلگرد ۱۴ چند کیلو است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!