استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد البرز

وزن میلگرد البرز برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردالبرز ایرانیان در بیشتر موارد برابر با وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد البرز ایرانیان به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – برند – استاندارد

وزن میلگرد البرز

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۲ البرز ایرانیان A3

10.6

10.65

وزن هر شاخه میلگرد البرز

وزن میلگرد البرز

هر شاخه میلگرد البرز ایرانیان ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۲ البرز ایرانیان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز ایرانیان نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ البرز ایرانیان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز ایرانیان نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ البرز ایرانیان

وزن استاندارد

۰.۸۹

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ البرز ایرانیان چند کیلوگرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز ایرانیان نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶ کیلوگرم است.

مشخصات کارخانه میلگرد البرز ایرانیان

کارخانه میلگرد البرز ایرانیان واقع در مازندران / ساری از تولیدکنندگان برتر میلگرد – مقاطع فولادی ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی FAICO به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه البرز ایرانیان :

۰۲۱-۲۵۹۷۹

تلفن کارخانه البرز ایرانیان :

۰۱۱-۳۳۷۳۲۸۸۳-۴

آدرس وب سایت میلگرد البرز ایرانیان :

faicosteel.com

آدرس کارخانه البرز ایرانیان :

مازندران ، کیلومتر ۱۵ جاده ساری به مشهد

هر بندیل میلگرد۱۲ البرز ایرانیان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ البرز ایرانیان حدود ۱۸۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲البرز ایرانیان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ البرز ایرانیان حدود ۲۰۷۶ شاخه است.

وزن میلگرد البرز غرب

وزن میلگرد البرز غرب برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردالبرز غرب در بیشتر موارد برابر با وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد البرز غرب به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

وزن میلگرد ۸ البرز غرب A2

4.74

4.74

وزن میلگرد ۱۰ البرز غرب A3

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۰ البرز غرب A2

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۲ البرز غرب A2

10.4

10.65

وزن میلگرد ۱۲ البرز غرب A3

10.4

10.65

وزن میلگرد ۱۴ البرز غرب A3

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ البرز غرب A3

18.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ البرز غرب A3

24

24

وزن میلگرد ۲۰ البرز غرب A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ البرز غرب A3

33.5

35.76

وزن میلگرد ۲۵ البرز غرب A3

45.5

46.2

وزن هر شاخه میلگرد البرز غرب

هر شاخه میلگرد البرز غرب ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ البرز غرب

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ البرز غرب

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ البرز غرب

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ البرز غرب

وزن استاندارد

۰.۸۷

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ البرز غرب

وزن استاندارد

۰.۸۷

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ البرز غرب

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ البرز غرب

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ البرز غرب

وزن استاندارد

۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ البرز غرب

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ البرز غرب

وزن استاندارد

۲.۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد البرز غرب نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ البرز غرب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد البرز غرب نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ البرز غرب

وزن استاندارد

۳.۸

۳.۸۵

میلگرد البرز غرب آجدار ( آج جناقی )

میلگرد البرز غرب آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد البرز غرب

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد البرز غرب به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد البرز غرب

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده البرز غرب : ۴ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار البرز غرب : ۴ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد البرز غرب

کارخانه میلگرد البرز غرب واقع در زنجان / ابهر-تاکستان از تولیدکنندگان برتر شمش – ناودانی – نبشی – تیرآهن – میلگرد – سنگ آهن ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی WAS به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه البرز غرب :

۰۲۱-۸۶۰۳۰۴۰۹

تلفن کارخانه البرز غرب :

۰۲۴-۳۵۲۸۴۱۲۵-۸

آدرس وب سایت میلگرد البرز غرب :

wasteelco.com/fa/

آدرس کارخانه البرز غرب :

ابهر – کیلومتر ۵ جاده تاکستان – پشت پست برق

هر بندیل میلگرد۱۰ البرز غرب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ البرز غرب حدود ۲۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰البرز غرب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ البرز غرب حدود ۲۹۷۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ البرز غرب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ البرز غرب حدود ۱۹۳ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲البرز غرب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ البرز غرب حدود ۲۱۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ البرز غرب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ البرز غرب حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴البرز غرب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ البرز غرب حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ البرز غرب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ البرز غرب حدود ۱۰۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶البرز غرب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ البرز غرب حدود ۱۱۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ البرز غرب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ البرز غرب حدود ۸۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸البرز غرب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ البرز غرب حدود ۹۱۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ البرز غرب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ البرز غرب حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰البرز غرب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ البرز غرب حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ البرز غرب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ البرز غرب حدود ۶۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲البرز غرب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ البرز غرب حدود ۶۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ البرز غرب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ البرز غرب حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵البرز غرب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ البرز غرب حدود ۴۸۴ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۰ اردبیل

قیمت میلگرد ۱۶ بوشهر

قیمت میلگرد ۲۲ ساری

قیمت میلگرد ۳۰ قم

قیمت میلگرد ۴۰ یاسوج

قیمت میلگرد شهرکرد

قیمت میلگرد ۱۰

قیمت میلگرد شاهین

قیمت میلگرد ۸

قیمت میلگرد شاهین بناب درب کارخانه

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴ اصفهان

قیمت میلگرد ۱۴ اروند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *