استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت هر کیلو ورق سیاه

قیمت هر کیلو ورق سیاه
قیمت هر کیلو ورق سیاه

 برای بیان قیمت هر کیلو ورق سیاه ابتدا به تعریف آن می پردازیم. ورق حاصله از نورد گرم فشاری فولاد در بازه دمایی بالاتر از ۹۳۰ درجه سانتی گراد را ورق سیاه می نامند. علت نام گذاری ورق سیاه، براق نبودن و مات بودن آن در مقایسه با ورق گالوانیزه و روغنی به دلیل زنگ زدگی سطح یا اکسیداسیون است. قیمت هرکیلو ورق سیاه به ابعاد، ضخامت، حالت، کارخانه تولید کننده و محل بارگیری بستگی دارد.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۲.۵*۱.۲۵ و ضخامت ۲ میل در حالت شیت ، ۲۰۰۹۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۲۵ و ضخامت ۲.۵ میل در حالت رول ، ۱۹۶۳۳ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۳ میل در حالت رول ، ۲۰۰۰۰ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۳ میل در حالت شیت ، ۲۰۰۹۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۲۵ و ضخامت ۳ میل در حالت رول ، ۲۰۴۵۹ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۴ میل در حالت رول ، ۱۸۸۰۷ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۴ میل در حالت شیت ، ۱۹۱۷۴ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۵ میل در حالت رول ، ۱۸۸۰۷ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۵ میل در حالت شیت ، ۱۹۱۷۴ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۶ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۶ میل در حالت رول ، ۱۸۸۰۷ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۶ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۶ میل در حالت شیت ، ۱۹۱۷۴ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۸ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۸ میل در حالت رول ، ۱۸۶۲۴ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۸ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۸ میل در حالت شیت ، ۱۸۹۹۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۰ میل در حالت رول ، ۱۸۶۲۴ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۱۰ میل در حالت شیت ، ۱۸۹۹۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۲ میل در حالت رول ، ۱۸۶۲۴ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۱۲ میل در حالت شیت ، ۱۸۹۹۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۵ میل در حالت رول ، ۱۸۸۰۷ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۱۵ میل در حالت شیت ، ۱۹۱۷۴ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۲۵ و ضخامت ۲.۵ میل در حالت رول ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۳ میل در حالت رول ، ۱۹۹۰۸ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۲۵ و ضخامت ۳ میل در حالت رول ، ۲۰۳۶۷ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۴ میل در حالت رول ، ۱۸۷۱۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۵ میل در حالت رول ، ۱۸۷۱۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۶ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۶ میل در حالت رول ، ۱۸۷۱۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۸ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۸ میل در حالت رول ، ۱۸۵۳۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۰ میل در حالت رول ، ۱۸۵۳۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۲ میل در حالت رول ، ۱۸۵۳۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۵ میل در حالت رول ، ۰ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد سبا از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۸ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۸ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۱۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۱۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۱۲ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۱۲ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۱۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۱۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۲۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۲۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۲۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۵ و ضخامت ۲۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۳۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۱.۵ و ضخامت ۳۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۳۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۱.۵ و ضخامت ۳۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۱.۲۵ و ضخامت ۴۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۷۹۸۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۱.۵ و ضخامت ۴۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۱.۵ و ضخامت ۴۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۵۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۱.۵ و ضخامت ۵۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۵۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۱.۵ و ضخامت ۵۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه مبارکه
قیمت هر کیلو ورق سیاه مبارکه

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۶۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۱.۵ و ضخامت ۶۰ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۶۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۱.۵ و ضخامت ۶۵ میل در حالت شیت ( فابریک ) ، ۱۹۵۴۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد کاویان از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۱۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۵۶۹ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۱۲ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۵۶۹ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۱۵ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۳۷۶۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۲۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۶۶۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۲۵ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۶۶۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۳۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۳۷۶۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۳۵ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۵۶۹ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۴۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۶۶۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ و ضخامت ۴۵ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۵۶۹ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۵۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۵۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۹۳۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۶۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۶۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۲۹۳۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه
قیمت هر کیلو ورق با ضخامت ۶۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۷۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۷۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۳۸۵۳ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۸۰میل فولاد

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۸۰میل فولاد در حالت شیت (فابریک) ، ۲۳۸۵۳ تومان می باشد. این محصول کارخانه اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۹۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۹۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۴۶۷۹ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۱۰۰ میل در حالت شیت (فابریک) ، ۲۴۶۷۹ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از بنگاه اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۱۰ میل در حالت شیت ، ۲۴۷۷۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۱۲ میل در حالت شیت ، ۲۴۷۷۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۱۵ میل در حالت شیت ، ۲۴۸۶۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۲۰ میل در حالت شیت ، ۲۵۴۱۳ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۲۵ میل در حالت شیت ، ۲۵۵۰۵ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۳۰ میل در حالت شیت ، ۲۵۵۹۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۳۵ میل در حالت شیت ، ۲۷۷۰۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۴۰ میل در حالت شیت ، ۲۶۹۷۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ و ضخامت ۴۵ میل در حالت شیت ، ۲۶۹۷۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۵۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۵۰ میل در حالت شیت ، ۲۵۴۱۳ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۶۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۶۰ میل در حالت شیت ، ۲۴۷۷۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۷۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۷۰ میل در حالت شیت ، ۲۴۵۸۷ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۸۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۸۰ میل در حالت شیت ، ۲۴۵۸۷ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد طول * ۲ و ضخامت ۱۰۰ میل در حالت شیت ، ۱۹۱۷۴ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد اکسین از انبار اهواز بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت سیاه ۶

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۱۰۰۰ و ضخامت سیاه ۶ در حالت رول ، ۱۶۹۷۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه گیلان از کارخانه بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت سیاه ۸

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۱۰۰۰ و ضخامت سیاه ۸ در حالت رول ، ۱۶۹۷۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه گیلان از کارخانه بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت سیاه ۱۰

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۱۰۰۰ و ضخامت سیاه ۱۰ در حالت رول ، ۱۶۹۷۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه گیلان از کارخانه بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت سیاه ۱۲

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۱۰۰۰ و ضخامت سیاه ۱۲ در حالت رول ، ۱۶۸۸۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه گیلان از کارخانه بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت سیاه ۱۵

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد ۱۰۰۰ و ضخامت سیاه ۱۵ در حالت رول ، ۱۶۸۸۱ تومان می باشد. این محصول کارخانه گیلان از کارخانه بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۳ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۳ میل در حالت رول ، ۰ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۴ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۴ میل در حالت رول ، ۲۰۸۲۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۵ میل در حالت رول ، ۲۰۸۲۶ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۶ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۶ میل در حالت رول ، ۲۲۱۱۰ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۸ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۸ میل در حالت رول ، ۲۲۱۱۰ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۰ میل در حالت رول ، ۲۲۲۰۲ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۲ میل در حالت رول ، ۲۲۴۷۷ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

قیمت هر کیلو ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ میل

قیمت هر کیلو ورق سیاه با ابعاد عرض ۱.۵ و ضخامت ۱۵ میل در حالت رول ، ۲۳۳۰۳ تومان می باشد. این محصول کارخانه فولاد مبارکه از بنگاه اصفهان بارگیری و عرضه می شود.

ورق آهن سیاه قیمت ورق سیاه ۲ میل قیمت ورق ۴ میل سیاه قیمت ورق سیاه ۱۰ میل

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.64 ( 5 نظر)