استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

قرارداد پیمانکاری
نمونه قرارداد پیمانکاری

طرفین قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل نموده و توصیه می شود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگاه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد (یا هردو طرف) شخص حقوقی باشد، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت بسیار بالاتری دارد.

نمونه متن تعیین طرفین قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

۱- مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

۲- مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

موضوع قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان و محل انجام آن

موضوع قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان ، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد.  در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در موضوع باید نحوه تهیه مصالح ، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود.

نمونه متن موضوع قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و برقی به شرح ذیل می باشد:

۱- تأسیسات برقی که شامل تابلوهای برق و تجهیزات حفاظتی و کنترلی آن، کلیه امور مرتبط با روشنایی ساختمان از جمله پروژکتورها، لامپ ها، ترانس ها، کلید و پریزها و ….. . تنظیم و کنترل بار مصرفی، اصلاح ضریب قدرت حجم ورودی تابلوها، تعمیر و تعویض بخش های الکتریکی سیستم درب اتوماتیک و آسانسورها. بررسی و تعمیر سیم کشی برق، مخابرات و داکت کشی آن.

۲- تأسیسات مکانیکی شامل تأسیسات مکانیکی حرارتی که در برگیرنده تجهیزات و کنترلرهای مکانیکی، الکترونیکی مشعل ها، دیگ ها، تعمیر پمپ ها، شیرآلات، فن کویل ها، رادیاتورها، اسپلیت های گرمایشی و ….. می شود و تأسیسات مکانیکی برودتی که در برگیرنده تجهیزات حفاظتی و الکترونیکی و مکانیکی شارژ گاز کولرها، رسوب زدایی چیلرها، تعمیر شیرآلات و پمپ ها، میکروسوئیچ ها، آب سرد کن، هواسازها و ….. می باشد.

محل اجرای عملیات موضوع قرارداد به نشانی ……. ساختمان ……. به شماره پروانه ساختمانی …… به تاریخ …../…./…. می باشد.

دانلود قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

محاسبات و مشخصات فنی پروژه

در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می کند و نمی تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده ای برای پیمانکار ایجاد می کند.

نمونه متن مشخصات فنی در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

مبلغ قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان (به تفکیک و کلی)

مبلغ قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان که توسط کارفرما تعیین می شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره ای اشاره شود.

نمونه متن مبلغ قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

بابت انجام موضوع قرارداد مبلغ به ارزش ………ریال به صورت ماهیانه و در طول قرارداد جمعاً مبلغ به ارزش ………. ریال تعیین می گردد.

شرایط پرداخت

پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان باید چگونگی روند پرداخت ­ها هم تصریح شود.  تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیقا مشخص شود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی شود. هرچه این مرحله دقیق تر و با جزئیات بیشتر نوشته شود، در آینده از اختلافات احتمالی کاسته خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مشخص کند که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می کند، این پرداخت می تواند به صورت نقدی باشد و یا اوراق و یا به هر طریق دیگری، که باید مشخصا در متن قرارداد به آن اشاره شود.

نمونه متن نحوه پرداخت در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

۱- مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

۲- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

۳- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

۴- مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی ( دوره گارانتی …. می باشد).

اسناد و مدارک پیمان

همواره در زمان عقد قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مدارک و اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود و یا زمان مشخصی برای تحویل آن ها تعیین می شود. در شرایطی ممکن است مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد ، توسط کارفرما (یا مشاورین وی ) یا پیمانکار دیگری انجام شده باشد، و یا کارفرما انجام آن ها را به عهده بگیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده میشود و در قرارداد ذکر می گردد.

نمونه متن اسناد و مدارک تحویلی به پیمانکار در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارها و صورتجلساتی که در مورد نحوه نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی مزبور بین طرفین قرارداد مبادله می گردد.

متن قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

مدت انجام کار

مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان باعث بروز دعوا و اختلافات می شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز ، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد.

نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان نیز در این بند مشخص می گردد. مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید میکنند.

نمونه متن بخش مدت انجام کار در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

دیرکرد طرفین در انجام پروژه

در دنیای حرفه ای امروز، زمان معادل سرمایه است. پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان به ازای زمانی که در پروژه ای صرف می کند ، هزینه نیروی انسانی و خواب سرمایه و یا فرصت های دیگری که در همین زمان تلف شده، می توانست به دست بیاورد را حساب و کتاب می کند و قطعا اگر مقصر نباشد متضرر خواهد شد و انتظار جبران از طرف کارفرما دارد. از طرف کارفرما زمان دیرکرد به نحوی دیگر می تواند هزینه هایی در پی داشته باشد، که ممکن است خسارات معنوی یا سیاسی برای وی داشته باشد.

در هر صورت دیرکرد اگر از سمت هر یک از طرفین قرارداد باشد باید به نحوی برای طرف مقابل جبران شود، در حالت عمومی اگر دیرکرد از طرف کارفرما باشد، پیمانکار مجاز به تغییر برنامه زمانبندی قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان خواهد بود و اگر دیرکرد از طرف پیمانکار باشد به صورت جریمه ریالی تعیین و از صورت حساب وی کسر خواهد شد.

نمونه متن دیرکرد طرفین در انجام پروژه در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

نظارت در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

همواره کارفرما در تمام پروژه ها بر عملکرد پیمانکار نظارت خواهد داشت و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما، صورت حساب پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان پرداخت خواهد شد. در پروژه های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه از جانب کارفرما و یا مشاور کارفرما حضور خواهد داشت و پیمانکار موظف است که تمامی نکات پروژه را به صورت کتبی به اطلاع ایشان رسانده و تایید کتبی از ایشان اخذ نماید. در پروژه های کوچکتر نظارت ممکن است توسط خود کارفرما صورت گیرد. حتما باید در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان نحوه نظارت بر کار پیمانکار مشخص شود.

نمونه متن مربوط به بخش نظارت در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

معرفی دستگاه نظارت

اگر در زمان عقد قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان ، ناظر پروژه مشخص باشد، وجود این بند خالی از لطف نمی باشد به طوریکه در این بند نام و مشخصات ناظر یا ناظرین نوشته خواهد شد.

نمونه متن معرفی دستگاه نظارت در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

یکی از مواردی که در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان همواره در تعیین تاخیرات پروژه و محاسبات هزینه محل دعوا بین پیمانکار و کارفرما خواهد بود، مشخص نکردن نحوه و زمان و مسئول تجهیز ، نگهداری و برچیدن کارگاه خواهد بود. این مورد حتی در زمان بیمه کردن کارگاه هم مهم است و باید مشخص شود حق بیمه را چه کسی پرداخت می نماید. معمولا تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان خواهد بود و پیمانکار باید این مورد را در برنامه زمانبندی پروژه در نظر بگیرد.

نمونه متن بخش تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

نگهداری از کارهای انجام شده

در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان که معمولا امکان ایجاد خسارت به کارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه (چه قسمت های تحویل قطعی شده و چه سایر قسمت ها) به طور دقیق در این بند مشخص شود.

نمونه متن بخش نگهداری از کارهای انجام شده در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

فرم خام قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

تعهدات پیمانکار

این بند مهم ترین بند در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان است. در واقع وظایف اصلی پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در این بند مشخص می شود. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بوده است، مهم‌ترین تعهد پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان است. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد باشد که کارگاه ، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش کند. در این بند تمامی تعهدات پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان اعم از اجرایی ، مالی ، حقوقی و زمانی به طور دقیق مشخص می شود.

نمونه متن تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

۱- پیمانکار متعهد می گردد کلیه عملیات مربوط به اجرای موضوع قرارداد را به صورت شبانه روزی و در حداقل زمان به تشخیص کارفرما انجام دهد. ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهدات یا انجام آن به صورت ناقص و بی کیفیت در تمامی ساعات شبانه روز بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما از این قِبل مسئولیتی ندارد.

۲- پیمانکار ملزم است مدارک مربوط به صلاحیت فنی و اخلاقی پرسنل خود را به تأیید کارفرما رساند. در صورت عدم تحقق این امر پیمانکار ملزم است نسبت به جایگزین نمودن نفرات تأیید صلاحیت نشده اقدام نماید.

۳- به منظور اجرای عملیات موضوع قرارداد، پیمانکار متعهد می گردد از پرسنل کافی با توجه به حجم کار استفاده نماید. لذا عدم انجام وظایف به بهانه کافی نبودن تعداد پرسنل قابل قبول نبوده و به صورت وضعیت پیمانکار به تناسب جریمه تعلق خواهد گرفت و تشحیص میزان جریمه بر عهده دستگاه نظارت بوده و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.

۴- پیمانکار موظف است در صورت عدم حضور در محل اجرای موضوع قرارداد یک نفر متخصص را (با تایید دستگاه نظارت) به عنوان نماینده تام الاختیار خود و تمام وقت جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید.

۵- پیمانکار متعهد می گردد کلیه ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز به منظور اجرای موضوع قرارداد را تهیه نماید.

۶- نیروهای خدماتی باید همواره لباس متحدالشکل که به تأیید کارفرما رسیده باشد، بر تن داشته باشند. به همین منظور پیمانکار موظف است پس از امضای قرارداد به هرکدام از پرسنل خود دو دست لباس کار متحدالشکل، کلاه و کفش ایمنی، دستکش و ماسک تحویل نماید.

۷- کلیه نیروهای خدماتی معرفی شده می باید گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر را ارائه نماید. در غیراینصورت پیمانکار مسئول کوتاهی پرسنل خویش است.

۸- پیمانکار متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود جهت اجرای موضوع قرارداد بدهد.

۹- پیمانکار متعهد به حفاظت از تجهیزات و تأسیساتی که در اختیار نیروهای وی قرار می گیرد، می باشد و جبران خسارت وارده به کارفرما که ناشی از افعال نیروهای پیمانکار باشد را بر عهده دارد. در صورت تخلف هر یک از پرسنل پیمانکار، مسئولیت حقوقی بر عهده شرکت و مسئولیت کیفری بر عهده شخص متخلف خواهد بود.

۱۰- پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً اعم از حقیقی یا حقوقی را ندارد.

۱۱- در صورتی که پیمانکار برخلاف مفاد بند فوق عمل نماید و اجرای موضوع قرارداد را بغیر منتقل نماید و یا در نحوه انجام کار قصور ورزد و یا به هر دلیلی از انجام موضع قرارداد استنکاف ورزد، با تشخیص کارفرما در جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد شد و تضمین موضوع قرارداد به نفع کارفرما ضبط گردیده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

۱۲- پیمانکار متعهد می‌گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندی که به تأیید کار فرما می‌رساند، انجام دهند.

۱۳- پیمانکار متعهد می‌گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق پرسنل خویش رعایت نماید و هر گونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیأت‌های حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد. کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۱۴- پیمانکار تعهد می‌نماید نگهداری، سرویس، تعمیرات تأسیسات و ماشین آلات را بر طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و استاندار‌های جاری انجام دهد.

۱۵- پیمانکار ملزم است در اجرای وظایف خویش به نحوی عمل نماید که اختلالی در محیط ساختمان ایجاد نشود و تعمیرات موضوع قرارداد را باید در حداقل زمان ممکن و با رعایت مقررات حفاظتی و نیز پرهیز از ایجاد صدا‌های گوشخراش در محل ساختمان و جلوگیری از آلودگی محیط انجام گیرد.

۱۶- نصب راهنما و علائم هشداردهنده جهت کلیه تأسیسات مکانیکی و برقی در تعهد پیمانکار است.

۱۷- پیشنهاد و هرگونه تغییر و اصلاح در سیستم نگهداری تأسیسات از طریق پیمانکار پس از تائید کتبی دستگاه نظارت و کارفرما امکان پذیر خواهد بود.

۱۸- مسئولیت کلیه امور رفاهی کارگران از قبیل سرویس ایاب و ذهاب، وام های خرید و قرض الحسنه، وعده های غذایی و … بر عهده پیمانکار بوده و در صورت استفاده کارگران از خدمات ارائه شده از سوی کارفرما، پیمانکار موظف به پرداخت هزینه های مربوط می باشد.

۱۹- اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد.

۲۰- مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد.

۲۱- پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

۲۲- پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می باشد.

تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

هرچند که در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان اجرای پروژه به عهده پیمانکار است. اما کارفرما نیز می تواند انجام مواردی را با توافق طرفین در قبال پیمانکار و پروژه تعهد نماید. این تعهدات می تواند گستره و تنوع بالایی داشته باشد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان می تواند شامل مواردی همچون تهیه تمام یا بخشی از مصالح، تجهیز و برچیدن کارگاه، مسائل مالی و بیمه و … باشد.

نمونه متن تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

۱- کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوطه در رأس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

۲- تأمین قطعات و ملزومات قابل تعویض تأسیسات که از سوی پیمانکار درخواست شده پس از تأیید نماینده فنی کارفرما و یا دستگاه نظارت، کارفرما را ملزم به تأمین آن ها می نماید.

۳- در صورتی که تأخیر آغاز اجرای موضوع قرارداد بواسطه کوتاهی یا بی مبالاتی کارفرما باشد، پیمانکار از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد.

۴- نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

۵- کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

۶- کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۷- کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده ۵ قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

۸- هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.

۹- کارفرما موظف است در محل کارگاه، مکانی را به منظور استراحت، غذاخوری پرسنل پیمانکار را تهویه نماید.

۱۰- کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویس بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید.

تضمین حسن انجام کار

در قراردادهایی که به صورت وضعیت پرداخت می شوند، که قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان معمولا از این جمله می باشد، همواره بند تضمین حسن انجام کار لحاظ می گردد. این بند به این معنی است که در هر بار پرداخت کارفرما مبلغی کمتر از میزان صورت وضعیت پیمانکار به وی پرداخت می کند و درصدی از آن را به جهت اطمینان از اجرای صحیح کار (یا همان حسن انجام کار) نزد خود نگاه می دارد. این مبلغ پس از اینکه کار انجام شده از طرف کارفرما ( یا دستگاه نظارتی وی) تایید شد به حساب پیمانکار واریز می گردد.

نمونه متن بخش تضمین حسن انجام کار قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مبلغ ۱۰ درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد.

قرارداد پیمانکاری ساختمان

ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

در پروژه های بزرگ پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان ، مخصوصا در حالتی که پروژه به صورت مناقصه ای برگزار شود، در زمان عقد قرارداد ضمانتنامه معتبر بانکی از پیمانکار دریافت خواهد شد. مبلغ ضمانتنامه معمولا به صورت ضریبی از مبلغ پروژه می باشد و یا به صورت دقیق از سمت کارفرما تعیین می شود. این ضمانتنامه تا مدت زمانی که در قرارداد مشخص شود و یا انتهای پروژه در اختیار کارفرما خواهد بود. درصورتی که پیمانکار به صورت غیر قانونی (خارج از اختیارات قید شده در قرارداد) از انجام هر یک از تعهدات خود امتناع نماید و یا به هر نحوی خسارتی به کارفرما وارد نماید کارفرما می تواند ضمانتنامه را ضبط و وصول کند.

نمونه متن ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

مالیات پروژه

در این بند مشخص می گردد که پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان برعهده کدام طرف بوده و چگونه اعمال خواهد شد.

نمونه متن مالیات پروژه پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان معمولا اعمالی است که درصورت وقوع از طرف پیمانکار، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توجه شود که قراردادها می توانند بنا به شرایط و خواست طرفین نوشته شده و پیمانکار نیز می تواند در شرایطی برای خود حق فسخ یا انصراف درخواست نماید. اما به صورت کلی مواردی مانند تاخیر در شروع پروژه، واگذاری پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان به شخصی دیگر به طور کلی، غیبت غیرموجه در حین عملیات و یا عدم اجرای دقیق تعهدات قراردادی و قانونی می‌تواند برای کارفرما حق فسخ ایجاد کند.

معمولا پیمانکار نیز می تواند مواردی مانند تاخیر در تحویل زمین یا کارگاه و یا هرگونه تجهیزاتی که جزو تعهدات کارفرما بوده است یا تاخیر در پرداخت ها را حقی برای فسخ قرارداد از جانب خود قرار دهد. در نگارش مفاد این بند باید هر دو طرف نهایت دقت و آینده نگری را داشته باشند چرا که در صورت عدم محاسبات درست مالی و زمانی از طرف پیمانکار و امضای این مفاد می تواند وی را به ورشکستگی و پرداخت خسارات سنگین برساند.

نمونه متن موارد فسخ قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۳- تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۴- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

بروز اختلافات در پروژه ای اجتناب ناپذیر است ، در زمان اختلافات پیدا کردن داوری که هردو طرف به رای وی راضی باشند دشوار است. به همین خاطر بهتر است در زمان عقد قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان هردو طرف بر روی یک داور بی طرف توافق نمایند. در این حالت در زمان دعوا هیچ یک نمیتوانند از پذیرش حکم داوری امنتاع کنند.

نمونه متن اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

موارد متفرقه

این بند برای کاهش مفاد قرارداد و گنجاندن مواردی که احتمال وقوع آن ها کمتر است به صورت موارد متفرقه می تواند در متن قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان گنجانده شود. دقت شود که هرچه متن قرارداد با جزئیات بیشتری نگارش شود در آینده از اختلافات کاسته خواهد شد و راه را بر افراد سودجو خواهد بست. در این بخش از قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان معمولا به نحوه حل اختلافات (درصورت بروز) و یا وقوع شرایط اضطراری و غیر قابل پیش بینی مانند جنگ ، بیماری های واگیردار سراسری ، حوادث طبیعی و امثالهم که شرایط کار را تغییر میدهند و کنترل آن از اختیار طرفین خارج است، اشاره می شود.

نمونه متن بخش موارد متفرقه قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

۱- موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۳- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

دانلود قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین

در هر قراردادی ممکن است به هر دلیل طرفین قرارداد نیاز به ارسال نامه (ایمیل ، فکس ، تلفن و …) و یا اخطاریه (اعم از اخطاریه های قانونی و یا ابلاغیه های قضایی) داشته باشند. هیچگاه نباید به آدرس های شفاهی و گفتگوهای دوستانه اکتفا شود و حتما در متن قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان از طرفین آدرس دقیق (که می تواند شامل آدرس محل سکونت، تلفن و یا آدرس ایمیل و … نیز باشد) گرفته شود. این بند شاید به ظاهر بی اهمیت جلوه کند اما نبود آن در دعاوی می تواند مشکلات عدیده ای اعم از ادعای طرف خاطی مبنی بر عدم دریافت هیچ اعلانی از طرف دوم شود.

نمونه متن بخش آدرس و نحوه تماس طرفین قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

نُسخ قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

هر قراردادی اعم از قراردادهای پیمانکاری باید حداقل به تعداد طرفین در نسخه های متحد الشکل تنظیم گردد. دقت شود که کپی قرارداد امضا شده در محاکم قضایی ارزش قرارداد اصلی را نخواهد داشت. پس حتما حتی اگر به هر دلیل قرارداد کپی میکنید ، پس از تهیه کپی رو آن نیز امضای اشخاص گرفته شده و عبارت “کپی برابر اصل است” ذکر گردد. در این بند از قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان معمولا به تعداد مفاد و بندهای قرارداد، تعداد پیوست ها (اگر وجود داشته باشد) ، زبان قرارداد و تعداد نسخ اشاره می شود.

نمونه متن بخش نسخه های قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در ادامه آمده است:

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

در انتهای متن قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان نیز طرفین قرارداد (که در ابتدای متن قرارداد معرفی شده اند) باید نام و نام خانوادگی (به صورت کامل همراه با پسوند و پیشوند) نوشته و امضا کنند. درصورت داشتن مهر نیز طرفین باید روی امضای خود را مهر نمایند ، وجود مهر علی الخصوص در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان بین اشخاص حقوقی اهمیت می یابد. نوشتن تاریخ در قسمت مهر و امضا نیز خالی از لطف نمی باشد و می تواند از احتمال مطرح شدن ادعاهای خلاف واقع در آینده از هر یک از طرفین قرارداد جلوگیری کند.

نام و نام خانوادگی و سمت کارفرما                                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

            مهر و امضا                                                                                 مهر و امضا

               تاریخ                                                                                        تاریخ

اجرای سقف کامپوزیت تبریز اجرای سقف کامپوزیت بجنورد اجرای سقف کامپوزیت کرمانشاه اجرای سقف کامپوزیت ارومیه اجرای سقف کامپوزیت اهواز اجرای سقف کامپوزیت یاسوج اجرای سقف کامپوزیت اردبیل اجرای سقف کامپوزیت زنجان اجرای سقف کامپوزیت گرگان اجرای سقف کامپوزیت اصفهان اجرای سقف کامپوزیت سمنان اجرای سقف کامپوزیت رشت اجرای سقف کامپوزیت کرج اجرای سقف کامپوزیت زاهدان اجرای سقف کامپوزیت خرم آباد اجرای سقف کامپوزیت ایلام اجرای سقف کامپوزیت شیراز اجرای سقف کامپوزیت ساری اجرای سقف کامپوزیت بوشهر اجرای سقف کامپوزیت قزوین اجرای سقف کامپوزیت اراک اجرای سقف کامپوزیت شهرکرد اجرای سقف کامپوزیت قم اجرای سقف کامپوزیت بندرعباس اجرای سقف کامپوزیت بیرجند اجرای سقف کامپوزیت سنندج اجرای سقف کامپوزیت همدان اجرای سقف کامپوزیت مشهد اجرای سقف کامپوزیت کرمان اجرای سقف کامپوزیت یزد اجرای سقف کامپوزیت تهران

برای مطالعه بیشتر:

نصب تاسیسات مکانیکی

نصب تاسیسات برقی

لوله کشی

لوله کشی گاز

لوله کشی آب و فاضلاب

لوله کشی سیستم های سرمایش و گرمایش

هوشمند سازی ساختمان

سیستم امنیتی ساختمان

نصب تاسیسات مکانیکی و برقی

طراحی تاسیسات

طراحی تاسیسات برقی ساختمان

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

لوله آب

لوله گاز

اجرای تاسیسات استخر

اجرای ارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.5 ( 4 نظر)

۲ نظر

  1. سلام دستگاه نظارت و ناظر نام برده شده در قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان ، وظیفه پیگیری و نظارت بر کار پیمانکار رو بر عهده دارند؟

  2. سلام قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان رو از کجا باید تهیه کنم؟