استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

قرارداد پیمانکاری
نمونه قرارداد پیمانکاری

طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل نموده و توصیه می شود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگاه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد (یا هردو طرف) شخص حقوقی باشد، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت بسیار بالاتری دارد.

نمونه متن تعیین طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

۱- مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

۲- مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی و محل انجام آن

موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی ، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد.  در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی باید نحوه تهیه مصالح ، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود.

نمونه متن موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

موضوع قرارداد عبارتند از اجرای کامل اسکلت بتنی که در بر گیرنده : ریگلاژ کف گود، کمپکت، اجرای بتن مگر، دیوارهای حائل ستون نیرو دیوارهای برشی و دال های سقف اعم از قالب بندی، آرماتور بندی، شمع بندی و بتن ریزی، بریدن، خم کاری، بستن و کارگذاری میلگرد و ویبره کردن و تراز کردن بتن مطابق با اسناد پروژه از قبیل نقشه و مشخصات فنی سازه به متراژ ….. مترمربع می باشد.

محل انجام پروژه به نشانی ……. که دارای مجوز ساختمانی به شماره ….. تاریخ …/…/…. می باشد.

قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

محاسبات و مشخصات فنی پروژه

در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می کند و نمی تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده ای برای پیمانکار ایجاد می کند.

نمونه متن مشخصات فنی در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

الف- مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ب- بخشی از مشخصات فنی پروژه به قرار ذیل است:

۱- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن بایست با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمانی ایران تحت عنوان(مصالح و فرآورده های ساختمانی) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن مطابقت داشته باشد.

۲- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز، سخت، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده، پوشش های رسمی، گچی و مواد ریز باشند که به چسبندگی آن ها با خمیر سیمان اثر می گذارند. مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان تجاوز کند.

۳- آب مصرفی در ساخت بتن بایست تمیز و صاف باشد. از افزودن هرگونه موادی که ممکن است به استحکام بتن آسیب بزند از جمله روغن، اسیدهای قلیایی، مواد قندی و … به جد پرهیز شود.

۴- کلیه ابزار و وسایلی که به منظور ترکیب و انتقال بتن از جمله کامیون انتقال بتن می بایست فارغ از افزودنی ها باشد.

۵- در محل بتن ریزی می بایست از مواد افزودنی و زاید و همچنین یخ زدوده شود.

۶- مصالح ساخت و ساز که در تماس مستقیم با بتن قرار دارند می بایست به نحو مقتضی خیس شوند.

۷- پیش از ورود بتن به بخش آرماتور بندی شده، می بایست از خارج شدن آب از آن ناحیه اطمینان یافت.

۸- پیش از ورود بتن خیس بروی بتن سخت شده، می بایست لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شود.

۹- پس از ترکیب مصالح در مخلوط کن در جهت ساخت بتن، می بایست مخلوط کن را کاملاً تخلیه کرد.

۱۰- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن باشد تا از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود. وسایل و ابزارهای نقل و انتقال بتن بایست قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم به نحو مطمئن به محل بتن ریزی برسانند.

۱۱- آهنگ و نظم بتن ریزی بایست به گونه ای باشد که بتوان در دقایق ابتدایی بتن به حالت خمیری شکل باقی بماند تا بتوان به راحتی به فضاهای بین میلگردها را یابند.

۱۲- بتنی که پس از افزودن آب به آن، یا بعد از سخت شدن اولیه دوباره مخلوط شود، نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.

۱۳- هنگام بتن ریزی، هیچ یک از بخش های بتن نباید دمایی بیشتر از ۳۰ درجه سلسیوس داشته باشد.

۱۴- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آن ها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشد.

۱۵- به منظور تأمین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای و جداره های اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت سپس لایه بعدی را ریخت.

۱۶- بایست کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه را باید تخلیه نمود.

۱۷- برچیدن پایه ها باید از وسط شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد یا پایه های زیر کنسول های بزرگ باید به تدریج از لبه آزاد به طرف تکیه گاه برچیده شوند و هر لحظه که علائمی از تغییر شکل یا ترک خوردگی در کنسول ها مشاهده شود برچیدن پایه ها را باید متوقف نمود.

۱۸- برای تیرهای با دهانه تا …. متر برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان مجاز است ولی برای دهانه های بزرگتر از …. متر تنظیم قالب و داربست باید طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابه جایی پایه های اطمینان میسر شود.

مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی (به تفکیک و کلی)

مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی که توسط کارفرما تعیین می شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره ای اشاره شود.

نمونه متن مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

۱- هزینه کل قرارداد به ارزش ….. ریال پیش بینی شده است که تا …. درصد قابل افزایش یا کاهش براساس صورت وضعیت پیشرفت کار مطابق تأیید مهندس ناظر می باشد.

۲- هزینه جزء به جزء قرارداد به شرح ذیل است:

۱-۲- بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب از قرار متر مکعبی به ارزش …… ریال تعیین می گردد.

۲-۲- بتن مگر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب از قرار متر مکعبی به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

۳-۲- تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب به ارزش …… ریال تعیین می گردد.

۴-۲- مضرس کردن، آجدار کردن یا راه راه کردن سطوح بتنی رامپ ها و موارد مشابه متر مربعی به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

۵-۲- لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

۶-۲- هزینه حمل و نقل بتن آماده به محل پروژه توسط میکسر، از قرار هر سرویس به ارزش …. ریال تعیین می گردد.

۷-۲- اصل بر این است که هیچ افزودنی خارج از چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل ها استفاده نشود ولیکن در صورت نیاز و تقویت استحکام بتن، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز براسااس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و به پیوست …. نسخه به قرارداد ضمیمه می گردد.

شرایط پرداخت

پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی باید چگونگی روند پرداخت ­ها هم تصریح شود.  تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیقا مشخص شود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی شود. هرچه این مرحله دقیق تر و با جزئیات بیشتر نوشته شود، در آینده از اختلافات احتمالی کاسته خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مشخص کند که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می کند، این پرداخت می تواند به صورت نقدی باشد و یا اوراق و یا به هر طریق دیگری، که باید مشخصا در متن قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی به آن اشاره شود.

نمونه متن نحوه پرداخت در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

۱- مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد (در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

۲- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

۳- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

۴- مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی (دوره گارانتی …. می باشد).

اسناد و مدارک پیمان

همواره در زمان عقد قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی مدارک و اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود و یا زمان مشخصی برای تحویل آن ها تعیین می شود. در شرایطی ممکن است مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد ، توسط کارفرما (یا مشاورین وی ) یا پیمانکار دیگری انجام شده باشد، و یا کارفرما انجام آن ها را به عهده بگیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده میشود و در قرارداد ذکر می گردد.

نمونه متن اسناد و مدارک تحویلی به پیمانکار در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد (پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که بنا به مورد توسط کارفرما تهیه و ابلاغ می گردد.

پ- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت (مهندس ناظر) ابلاغ می گردد.

دانلود رایگان نمونه قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

مدت انجام کار

مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار اجرای اسکلت بتنی و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی باعث بروز دعوا و اختلافات می شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز ، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد. نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار اجرای اسکلت بتنی نیز در این بند مشخص می گردد.

مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید میکنند.

نمونه متن بخش مدت انجام کار در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

دیرکرد طرفین در انجام پروژه

در دنیای حرفه ای امروز، زمان معادل سرمایه است. پیمانکار اجرای اسکلت بتنی به ازای زمانی که در پروژه ای صرف می کند ، هزینه نیروی انسانی و خواب سرمایه و یا فرصت های دیگری که در همین زمان تلف شده، می توانست به دست بیاورد را حساب و کتاب می کند و قطعا اگر مقصر نباشد متضرر خواهد شد و انتظار جبران از طرف کارفرما دارد. از طرف کارفرما زمان دیرکرد به نحوی دیگر می تواند هزینه هایی در پی داشته باشد، که ممکن است خسارات معنوی یا سیاسی برای وی داشته باشد.

در هر صورت دیرکرد اگر از سمت هر یک از طرفین قرارداد باشد باید به نحوی برای طرف مقابل جبران شود، در حالت عمومی اگر دیرکرد از طرف کارفرما باشد، پیمانکار مجاز به تغییر برنامه زمانبندی قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی خواهد بود و اگر دیرکرد از طرف پیمانکار باشد به صورت جریمه ریالی تعیین و از صورت حساب وی کسر خواهد شد.

نمونه متن دیرکرد طرفین در انجام پروژه در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

نظارت در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

همواره کارفرما در تمام پروژه ها بر عملکرد پیمانکار نظارت خواهد داشت و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما، صورت حساب پیمانکار اجرای اسکلت بتنی پرداخت خواهد شد. در پروژه های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه از جانب کارفرما و یا مشاور کارفرما حضور خواهد داشت و پیمانکار موظف است که تمامی نکات پروژه را به صورت کتبی به اطلاع ایشان رسانده و تایید کتبی از ایشان اخذ نماید. در پروژه های کوچکتر نظارت ممکن است توسط خود کارفرما صورت گیرد. حتما باید در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی نحوه نظارت بر کار پیمانکار مشخص شود.

نمونه متن مربوط به بخش نظارت در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

معرفی دستگاه نظارت

اگر در زمان عقد قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی ، ناظر پروژه مشخص باشد، وجود این بند خالی از لطف نمی باشد به طوریکه در این بند نام و مشخصات ناظر یا ناظرین نوشته خواهد شد.

نمونه متن معرفی دستگاه نظارت در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

یکی از مواردی که در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی همواره در تعیین تاخیرات پروژه و محاسبات هزینه محل دعوا بین پیمانکار و کارفرما خواهد بود، مشخص نکردن نحوه و زمان و مسئول تجهیز ، نگهداری و برچیدن کارگاه خواهد بود. این مورد حتی در زمان بیمه کردن کارگاه هم مهم است و باید مشخص شود حق بیمه را چه کسی پرداخت می نماید. معمولا تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار اجرای اسکلت بتنی خواهد بود و پیمانکار باید این مورد را در برنامه زمانبندی پروژه در نظر بگیرد.

نمونه متن بخش تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

نگهداری از کارهای انجام شده

در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی که معمولا امکان ایجاد خسارت به کارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه (چه قسمت های تحویل قطعی شده و چه سایر قسمت ها) به طور دقیق در این بند مشخص شود.

نمونه متن بخش نگهداری از کارهای انجام شده در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

متن قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

تعهدات پیمانکار

این بند مهم ترین بند در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی است. در واقع وظایف اصلی پیمانکار اجرای اسکلت بتنی در این بند مشخص می شود. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بوده است، مهم‌ترین تعهد پیمانکار اجرای اسکلت بتنی است. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد باشد که کارگاه ، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش کند. در این بند تمامی تعهدات پیمانکار اجرای اسکلت بتنی اعم از اجرایی ، مالی ، حقوقی و زمانی به طور دقیق مشخص می شود.

نمونه متن تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

۱- پیمانکار موظف است بلادرنگ پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۲- مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

۳- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تأمین نماید.

۴– پیمانکار متعهد می گردد که در جریان انجام موضوع قرارداد، کلیه ابزارها و ماشین آلات لازم را تهیه و به کار گیرد.

۵- پیمانکار قادر نخواهد بود از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند، بهره ببرد. در غیر اینصورت، کارفرما مخیر است که قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.

۶- پیمانکار موظف است پیش از هر گونه کار اجرائی، برنامه زمانبندی فعالیت خویش را در اختیار کارفرما یا مهندس ناظر قرار دهد؛ در صورت تأیید از سوی ایشان مجاز به فعالیت اجرائی می باشد.

۷- پیمانکار موظف است کلیه شمع ها و مهاربندی های لازم را جهت تأمین ایستایی سقف ها خود تهیه نماید.

۸- پیمانکار ملزم است در تمام فرآیند عملیات اجرایی پروژه حضور داشته باشد و در صورت تعدد فعالیت در بخش های مختلف، در صورت اذن کارفرما می تواند نماینده تام الاختیار با اطلاعات فنی مقتضی معرفی نماید.

۹- پیمانکار قادر نخواهد بود به منظور برش میلگردها به دلیل مسکونی بودن منطقه از دستگاه هوا برش استفاده نماید و حتی القمدور بایستی از قیچی بهره ببرد.

۱۰- پیمانکار مجاز نیست در صورتی که میلگردی خم شده یا شکل پیدا کرده، آن ها را مجدد باز و به کار گیرد.

۱۱- پیمانکار ملزم است قبل از بکارگیری میلگردها، اطمینان حاصل نماید که روی آن ها از هر نوع عامل و اثر مخرب آتی از قبیل گیاهان، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ کندگیر کننده، زنگ پوسته شده و برف و یخ زدوده باشد. قصور در این مهم، مسئولیت را متوجه مستقیم پیمانکار می کند.

۱۲- پیمانکار موظف است کلیه قالب های فلزی و چوبی را به هزینه خود تهیه نماید.

۱۳- پیمانکار موظف است ابزار و وسایل ذیل را تهیه نماید: یک دستگاه بتونیر ۳۵۰ لیتری، یک دستگاه بالابر برقی تک فاز و کلیه وسائل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله ویبراتور و قیچی آرماتوربری و میز کار آرماتور خم کنی، آچار گوساله، گاز انبر و در صورت لزوم دستگاه گیوتین برقی. مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد.

۱۴- مصالح باقیمانده در کارگاه که توسط کارفرما تهیه شده است پس از اتمام عملیات اجرائی موضوع قرارداد متعلق به کارفرما می باشد و پیمانکار ملزم است که آن ها را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تا تحویل آن ها به کارفرما حفظ و نگهداری نماید.

۱۵- پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۶- پیمانکار موظف است پس از اتمام فعالیت اجرائی در پایان هر روز کاری نسبت به تمیز  نمودن محل کارگاه اقدام نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت وجود نخاله ساختمانی و زباله، می بایست با نظارت کارفرما یا مهندس ناظر اقدام به خروج آن ها از ساختمان به محوطه بیرون کارگاه نماید.

۱۷- پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.

۱۸- پیمانکار متعهد می گردد که محل کارگاه و محل اجرای پروژه را کاملاً رویت نموده است.

۱۹- پیمانکار موظف است کلیه ستون ها را به قالب های فلزی مورد تأیید مهندس ناظر و مابقی سطوح را با قالب چوبی از نوع چوب روسی نو قالب بندی نماید.

۲۰- حمل و ریختن بتن در محل های آرماتور بندی شده و قالب ها بر عهده پیمانکار می باشد.

۲۱- پیمانکار از بابت تغییرات احتمالی در میزان آرماتورها، بتن ها و تیرچه ها هیچگونه ادعایی نمی تواند داشته باشد و بنا به تشخیص مهندس ناظر که کاهش و افزایش مقادیر آیتم ها را صلاح بداند می بایستی عملیات را بنابر نظر مهندس ناظر با کیفیت مطلوب انجام دهد.

۲۲- زمان باز نمودن قالب ها را مهندس ناظر تعیین و متعاقباً ابلاغ خواهد نمود.

۲۳- پیمانکار ملزم است که بتن ستون ها را با گونی پیچ نمودن مرطوب نگه دارد تا مادامی که مهندس ناظر تعیین ننموده نمی تواند آن ها را باز کند.

۲۴- پیمانکار پیش از اجرای هر بخش بتن ریزی، می بایست میلگرد گذاری سقف های کاذب را انجام دهد.

۲۵- پیمانکار متعهد به نصب صفحات فلزی داخل بتن در بخش هایی که به نظر مهندس ناظر نیاز است، می باشد.

۲۶- پیمانکار موظف به حمل تیرچه بلوک و آرماتور به طبقات و به محل اجرای کار می باشد.

۲۷- پیمانکار بایستی به شکلی قالب بندی و بتن ریزی نماید که لبه کلیه سقف هایی که روی هم قرار می گیرند کاملاً شاقول و در محور یکدیگر قرار می گیرند.

۲۸- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث ۱۲، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می باشد.

۲۹- پیمانکار متعهد می گردد که افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد؛ در غیر اینصورت کارفرما و مهندس ناظر مجاز می باشند به موجب اطلاع به پیمانکار، درخواست تغییر ایشان را بخواهند.

۳۰- تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد.

۳۱- پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد.

۳۲- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

۳۳- پیمانکار موظف است که میخ، گوه، سیم و قطعات اتصالی قالب ها را به هزینه خویش تهیه نماید.

۳۴- پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و …. به کارگران کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.

تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

هرچند که در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی اجرای پروژه به عهده پیمانکار است. اما کارفرما نیز می تواند انجام مواردی را با توافق طرفین در قبال پیمانکار و پروژه تعهد نماید. این تعهدات می تواند گستره و تنوع بالایی داشته باشد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی می تواند شامل مواردی همچون تهیه تمام یا بخشی از مصالح، تجهیز و برچیدن کارگاه، مسائل مالی و بیمه و … باشد.

نمونه متن تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

۱- کارفرما موظف است مطابق با قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید.

۲- هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.

۳- کارفرما موظف است سیم آرماتور بندی را بسته به میزان مصرف در اختیار پیمانکار قرار دهد و در مقابل پیمانکار متعهد است با رعایت حداقل هدر رفت سیم از آن استفاده نماید و از سیم آرماتوربندی به منظور استفاده قالب بندی مجاز نمی باشد.

۴- ابزار و وسایل ذیل توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود و پیمانکار می بایست در پایان پروژه همانطور که سالم و تمیز تحویل گرفته است، همانطور سالم و تمیز تحویل دهد: نردبان، طناب، تخت زیرپایی برای کار، کلیه وسایل ایمنی و حفاظتی، شیلنگ آب، گونی به مقدار لازم و سیم آرماتوربندی.

۵- کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶- کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید.

۷- کارفرما موظف است سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش از شروع عملیات اجرائی کار، احداث نماید.

تضمین حسن انجام کار

در قراردادهایی که به صورت وضعیت پرداخت می شوند، که قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی معمولا از این جمله می باشد، همواره بند تضمین حسن انجام کار لحاظ می گردد. این بند به این معنی است که در هر بار پرداخت کارفرما مبلغی کمتر از میزان صورت وضعیت پیمانکار به وی پرداخت می کند و درصدی از آن را به جهت اطمینان از اجرای صحیح کار (یا همان حسن انجام کار) نزد خود نگاه می دارد. این مبلغ پس از اینکه کار انجام شده از طرف کارفرما ( یا دستگاه نظارتی وی) تایید شد به حساب پیمانکار واریز می گردد.

نمونه متن بخش تضمین حسن انجام کار قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مبلغ ۱۰ درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد.

دانلود متن قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

در پروژه های بزرگ پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی ، مخصوصا در حالتی که پروژه به صورت مناقصه ای برگزار شود، در زمان عقد قرارداد ضمانتنامه معتبر بانکی از پیمانکار دریافت خواهد شد. مبلغ ضمانتنامه معمولا به صورت ضریبی از مبلغ پروژه می باشد و یا به صورت دقیق از سمت کارفرما تعیین می شود. این ضمانتنامه تا مدت زمانی که در قرارداد مشخص شود و یا انتهای پروژه در اختیار کارفرما خواهد بود. درصورتی که پیمانکار به صورت غیر قانونی (خارج از اختیارات قید شده در قرارداد) از انجام هر یک از تعهدات خود امتناع نماید و یا به هر نحوی خسارتی به کارفرما وارد نماید کارفرما می تواند ضمانتنامه را ضبط و وصول کند.

نمونه متن ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

مالیات پروژه

در این بند مشخص می گردد که پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی برعهده کدام طرف بوده و چگونه اعمال خواهد شد.

نمونه متن مالیات پروژه پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی معمولا اعمالی است که درصورت وقوع از طرف پیمانکار، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توجه شود که قراردادها می توانند بنا به شرایط و خواست طرفین نوشته شده و پیمانکار نیز می تواند در شرایطی برای خود حق فسخ یا انصراف درخواست نماید. اما به صورت کلی مواردی مانند تاخیر در شروع پروژه، واگذاری پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی به شخصی دیگر به طور کلی، غیبت غیرموجه در حین عملیات و یا عدم اجرای دقیق تعهدات قراردادی و قانونی می‌تواند برای کارفرما حق فسخ ایجاد کند.

معمولا پیمانکار نیز می تواند مواردی مانند تاخیر در تحویل زمین یا کارگاه و یا هرگونه تجهیزاتی که جزو تعهدات کارفرما بوده است یا تاخیر در پرداخت ها را حقی برای فسخ قرارداد از جانب خود قرار دهد. در نگارش مفاد این بند باید هر دو طرف نهایت دقت و آینده نگری را داشته باشند چرا که در صورت عدم محاسبات درست مالی و زمانی از طرف پیمانکار و امضای این مفاد می تواند وی را به ورشکستگی و پرداخت خسارات سنگین برساند.

نمونه متن موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۳- تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۴- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

بروز اختلافات در پروژه ای اجتناب ناپذیر است ، در زمان اختلافات پیدا کردن داوری که هردو طرف به رای وی راضی باشند دشوار است. به همین خاطر بهتر است در زمان عقد قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی هردو طرف بر روی یک داور بی طرف توافق نمایند. در این حالت در زمان دعوا هیچ یک نمیتوانند از پذیرش حکم داوری امنتاع کنند.

نمونه متن اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

موارد متفرقه

این بند برای کاهش مفاد قرارداد و گنجاندن مواردی که احتمال وقوع آن ها کمتر است به صورت موارد متفرقه می تواند در متن قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی گنجانده شود. دقت شود که هرچه متن قرارداد با جزئیات بیشتری نگارش شود در آینده از اختلافات کاسته خواهد شد و راه را بر افراد سودجو خواهد بست. در این بخش از قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی معمولا به نحوه حل اختلافات (درصورت بروز) و یا وقوع شرایط اضطراری و غیر قابل پیش بینی مانند جنگ ، بیماری های واگیردار سراسری ، حوادث طبیعی و امثالهم که شرایط کار را تغییر میدهند و کنترل آن از اختیار طرفین خارج است، اشاره می شود.

نمونه متن بخش موارد متفرقه قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

۱- موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۳- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

قرارداد پیمانکاری اجرای سازه بتنی

اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین

در هر قراردادی ممکن است به هر دلیل طرفین قرارداد نیاز به ارسال نامه (ایمیل ، فکس ، تلفن و …) و یا اخطاریه (اعم از اخطاریه های قانونی و یا ابلاغیه های قضایی) داشته باشند. هیچگاه نباید به آدرس های شفاهی و گفتگوهای دوستانه اکتفا شود و حتما در متن قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی از طرفین آدرس دقیق (که می تواند شامل آدرس محل سکونت، تلفن و یا آدرس ایمیل و … نیز باشد) گرفته شود. این بند شاید به ظاهر بی اهمیت جلوه کند اما نبود آن در دعاوی می تواند مشکلات عدیده ای اعم از ادعای طرف خاطی مبنی بر عدم دریافت هیچ اعلانی از طرف دوم شود.

نمونه متن بخش آدرس و نحوه تماس طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

نُسخ قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

هر قراردادی اعم از قراردادهای پیمانکاری باید حداقل به تعداد طرفین در نسخه های متحد الشکل تنظیم گردد. دقت شود که کپی قرارداد امضا شده در محاکم قضایی ارزش قرارداد اصلی را نخواهد داشت. پس حتما حتی اگر به هر دلیل قرارداد کپی میکنید ، پس از تهیه کپی رو آن نیز امضای اشخاص گرفته شده و عبارت “کپی برابر اصل است” ذکر گردد. در این بند از قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی معمولا به تعداد مفاد و بندهای قرارداد، تعداد پیوست ها (اگر وجود داشته باشد) ، زبان قرارداد و تعداد نسخ اشاره می شود.

نمونه متن بخش نسخه های قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی در ادامه آمده است:

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

در انتهای متن قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی نیز طرفین قرارداد (که در ابتدای متن قرارداد معرفی شده اند) باید نام و نام خانوادگی (به صورت کامل همراه با پسوند و پیشوند) نوشته و امضا کنند. درصورت داشتن مهر نیز طرفین باید روی امضای خود را مهر نمایند ، وجود مهر علی الخصوص در قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی بین اشخاص حقوقی اهمیت می یابد. نوشتن تاریخ در قسمت مهر و امضا نیز خالی از لطف نمی باشد و می تواند از احتمال مطرح شدن ادعاهای خلاف واقع در آینده از هر یک از طرفین قرارداد جلوگیری کند.

نام و نام خانوادگی و سمت کارفرما                                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

            مهر و امضا                                                                                 مهر و امضا

               تاریخ                                                                                        تاریخ

برای مطالعه بیشتر:

قرارداد پیمانکاری اجرای فضای سبز

قرارداد پیمانکاری گچکاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری نقاشی ساختمان

قرارداد پیمانکاری ساخت سوله اسکلت فلزی

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب

قرارداد پیمانکاری بتن ریزی

قرارداد پیمانکاری ساخت و نصب کابینت

قرارداد پیمانکاری بازسازی ساختمان

قرارداد پیمانکاری ساختمانی با مصالح

قرارداد پیمانکاری ساختمانی بدون مصالح

قرارداد پیمانکاری دیوارچینی

قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت فلزی

قرارداد پیمانکاری نصب داربست

قرارداد پیمانکاری اجرای نازک کاری

قرارداد پیمانکاری قالب بندی

قرارداد پیمانکاری کاشی کاری

قرارداد پیمانکاری اجرای دیوار جداکننده

قرارداد پیمانکاری اجرای جدول گذاری

قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

قرارداد پیمانکاری جاده سازی

قرارداد پیمانکاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

قرارداد پیمانکاری سفت کاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی ساختمان

قرارداد پیمانکاری اجرای نمای ساختمان

قرارداد پیمانکاری اجرای محوطه سازی

قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!

۲ نظر

  1. سلام قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی رو میشه با قرارداد پیمانکاری دیوارچینی ترکیبی نوشت یعنی با هم نوشت چون پیمانکار هردو یکیه؟؟!

  2. سلام من قراردادپیمانکاری اجرای اسکلت بتنی رو دارم اما کار دیرتر از موعد مقرر به من تحویل داده شده و کل کارهای ساختمان عقب افتاده الان باید چکار کنم قرارداد تاریخ نخورده ولی!

Call Now Buttonاستعلام قیمت