استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ابعاد ورق سیاه

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار
ابعاد ورق سیاه موجود در بازار

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار در دو دسته رولی و برش خورده اعلام می شود. اگر ورق به صورت ولی به فروش برسد تنها ضخامت و عرض آن اعلام می‌شود و اگر به صورت برش خورده باشد باید عرض و طول به همراه ضخامت اعلام شود. ضخامت ورق سیاه به میل (میلی متر) اعلام می شود. به طور کلی ۲۸ اندازه برای ورق های سیاه در بازار موجود است. در ادامه ابعاد ورق سیاه ۲ میل ، ورق سیاه ۲.۲ میل ،‌ ۲.۳۵ میل ، ۲.۵ میل و ۲.۸ میل همچنین ورق سیاه ۳ میل به همراه ورق سیاه ۳.۲ میل ، ۳.۵ میل و ۳.۸ میل بررسی شده است. طی بخش‌های بعدی جدول ابعاد ورق سیاه ۴ میل ، ورق سیاه ۵ میل ، ورق سیاه ۶ میل ، ورق سیاه ۸ میل و ورق سیاه ۱۰ میل ارائه شده و ابعاد استاندارد ورق سیاه ۱۲ میل ، ورق سیاه ۱۵ میل ، ورق سیاه ۲۰ میل ، ورق سیاه ۲۵ میل ،‌ ورق سیاه ۳۰ میل ،‌ ورق سیاه ۳۵ میل ،‌ ورق سیاه ۴۰ میل  ، ورق سیاه ۴۵ میل و ورق سیاه ۵۰ میل به دو صورت رولی و برش خورده اعلام شده است. در ابعاد بزرگتر تمامی کارخانه‌های تولید کننده ورق سیاه ۶۰ میل ، ورق سیاه ۷۰ میل ، ورق سیاه ۸۰ میل ، ورق سیاه ۹۰ میل و ورق سیاه ۱۰۰ میل به همراه جزئیات اندازه‌ها بررسی شده است.

ابعاد ورق سیاه
ابعاد ورق آهنی

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار

در جداول زیر تمامی ورق های سیاه موجود در بازار لیست شده و طول و عرض هر کدام تعیین شده است. ورق های سیاه بر اساس ضخامت شناخته می شوند. برای مثال ورق سیاه با ضخامت ۲ میلی متر را با نام ورق سیاه ۲ میل یا نمره دو میشناسند. بر همین اساس ۲۸ صفحه موجود در بازار لیست بررسی شده و ابعاد ورق سیاه موجود در بازار برای دو نوع رولی و برش خورده به صورت عرض و طول اعلام شده است.

اندازه ورق آهنی سیاه استاندارد

اگر نگاهی به ابعاد صفحات فولادی سیاه بیندازید عرض صفحات هم به صورت رولی و هم به صورت برش خورده عرض شیت سیاه شامل یکی از موارد زیر است:

 • ۶۰۰ میلی‌متر (۶۰ سانت)
 • ۱۰۰۰ میلی‌متر (۱ متر)
 • ۱۲۵۰ میلی‌متر (۱۲۰ سانت)
 • ۱۵۰۰ میلی‌متر (۱۵۰ سانت)
 • ۲۰۰۰ میلی‌متر (۲۰۰ سانت)

همچنین در مورد شیت سیاه برش خورده طول صفحه یکی از موارد زیر است:

 • ۲۰۰۰ میلی متر (۲ متر)
 • ۲۵۰۰ میلی متر (۲.۵ متر)
 • ۶۰۰۰ میلی متر (۶ متر)
 • ۱۲۰۰۰ میلی متر (۱۲ متر)

 ابعاد صفحات آهنی ۱.۵ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۱.۵ قزاق
ابعاد ورق آهنی ۱.۵ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۲ میل

ورق سیاه ۲ میل به صورت رولی و برش خورده در کارخانه‌های زیر تولید می‌شود:

 • فولاد مبارکه
 • نیکان پروفیل
 • پروفیل فولادی اصفهان
 • آریا افق پاسارگاد
 • مشهد پروفیل
 • امید البرز
 • صبح پارسیان
 • مبتکران صبا
 • پروفیل موکریان
 • ورق ۲ میل روسیه

کارخانه پروفیل ساوه ورق های دو میل را تنها به صورت برش خورده ارائه می‌دهد و ورق سیاه چین و قزاق به ورق ها را به صورت رولی روانه بازار می‌کنند. همچنین کارخانه‌های فولاد سبا ، فولاد گیلان ، نورد و لوله اهواز و امید البرز نیز ورق سیاه ۲ میل را به صورت رولی تولید می‌کنند.

طول و عرض ورق سیاه ۲ میل برش خورده

همانطور که در جدول زیر نشان داده شده، عرض قطعات برش خورده ورق سیاه در اندازه ۱ متر و ۱.۲۵۰ متر به بازار عرضه می‌شود. طول ورق‌ها نیز عموما ۲ یا ۲.۵ متر است.

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۲۵۰۲۰۰۰۲فولاد مبارکه
۱۲۵۰۲۵۰۰۲فولاد مبارکه
۱۰۰۰۲۰۰۰۲پروفیل ساوه
۱۲۵۰۲۵۰۰۲پروفیل ساوه
۱۲۵۰۲۰۰۰۲پروفیل ساوه
۱۰۰۰۲۵۰۰۲ پروفیل ساوه
۱۰۰۰۲۰۰۰۲نیکان پروفیل
۲۵۰۰۲۵۰۰۲نیکان پروفیل
۱۲۵۰۲۰۰۰۲نیکان پروفیل
۱۰۰۰۲۵۰۰۲نیکان پروفیل
۱۰۰۰۲۰۰۰۲پروفیل فولادی اصفهان
۱۲۵۰۲۵۰۰۲پروفیل فولادی اصفهان
۱۰۰۰۲۰۰۰۲روسیه
۱۲۵۰۲۵۰۰۲روسیه
۱۰۰۰۲۰۰۰۲آریا افق پاسارگاد
۱۲۵۰۲۵۰۰۲آریا افق پاسارگاد
۱۰۰۰۲۰۰۰۲مشهد پروفیل
۱۲۵۰۲۵۰۰۲مشهد پروفیل
۱۰۰۰۲۰۰۰۲امید البرز
۱۲۵۰۲۵۰۰۲امید البرز
۱۰۰۰۲۰۰۰۲صبح پارسیان
۱۲۵۰۲۵۰۰۲صبح پارسیان
۱۰۰۰۲۰۰۰۲مبتکران صبا
۱۲۵۰۲۵۰۰۲مبتکران صبا
۱۰۰۰۲۰۰۰۲پروفیل موکریان
۱۲۵۰۲۵۰۰۲پروفیل موکریان
ابعاد ورق آهنی ۲ میل

عرض ورق سیاه ۲ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۲فولاد مبارکه
۱۲۵۰۲فولاد مبارکه
۱۵۰۰۲فولاد مبارکه
۱۰۰۰۲فولاد سبا
۱۲۵۰۲فولاد سبا
۱۵۰۰۲فولاد سبا
۱۲۵۰۲فولاد گیلان
۱۰۰۰۲فولاد گیلان
۶۰۰۲نورد و لوله اهواز
۶۰۰۲نورد و لوله اهواز
۱۰۰۰۲روسیه
۱۲۵۰۲روسیه
۱۲۵۰۲نیکان پروفیل
۱۰۰۰۲نیکان پروفیل
۱۰۰۰۲آریا افق پاسارگاد
۱۲۵۰۲ آریا افق پاسارگاد
۱۰۰۰۲امید البرز
۱۲۵۰۲امید البرز
۱۰۰۰۲مبتکران صبا
۱۲۵۰۲مبتکران صبا
۱۰۰۰۲مشهد پروفیل
۱۲۵۰۲ مشهد پروفیل
۱۰۰۰۲چین
۱۲۵۰۲ چین
۱۰۰۰۲قزاق
۱۲۵۰۲ قزاق
۱۰۰۰۲ پروفیل فولادی اصفهان
۱۲۵۰۲پروفیل فولادی اصفهان
۱۰۰۰۲نورد و لوله اهواز
۱۲۵۰۲پروفیل موکریان
۱۰۰۰۲پروفیل موکریان
۱۰۰۰۲ صبح پارسیان
۱۲۵۰۲صبح پارسیان
ابعاد ورق آهنی ۲ میل

ابعاد ورق سیاه ۲.۲ میل

اندازه استاندارد صفحه سیاه ۲.۲ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۶۰۰۲.۲نورد و لوله اهواز
ابعاد ورق آهنی ۲.۲ میل

صفحه آهنی سیاه ۲.۳ میل

عرض ورق سیاه ۲.۳ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۲۵۰۲.۳نورد و لوله اهواز
ابعاد ورق آهنی ۲.۳ میل

شیت فولادی سیاه ۲.۳۵ میل

اندازه ورق سیاه ۲.۳۵ میل رولی

عرض رولیضخامت mm – میلی متر –ورق سیاه رولی
۶۰۰۲.۳۵نورد و لوله اهواز
ابعاد ورق آهنی ۲.۳۵ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۲.۵ میل

طول و عرض ورق سیاه ۲.۵ میل رولی

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۰۰۰۲۰۰۰۲.۵فولاد مبارکه
ابعاد ورق آهنی ۲.۵ میل

ابعاد صفحه آهنی ۲.۸ میل

اندازه ورق های سیاه ۲.۸ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۲.۸نورد و لوله اهواز
ابعاد ورق آهنی ۲.۸ میل

ابعاد شیت آهنی ۳ میل

عرض ورق سیاه ۳ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۳فولاد مبارکه
۱۲۵۰۳فولاد مبارکه
۱۵۰۰۳فولاد مبارکه
۱۰۰۰۳ فولاد مبارکه
۱۲۵۰۳فولاد مبارکه
۱۵۰۰۳فولاد مبارکه
ابعاد ورق آهنی ۳ میل

طول و عرض ورق سیاه ۳ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۰۰۰۲۰۰۰۳فولاد گیلان
۱۰۰۰۲۰۰۰۳فولاد مبارکه
۱۲۵۰۲۵۰۰۳فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۳فولاد مبارکه
۱۰۰۰۲۰۰۰۳فولاد گیلان
۱۲۰۰۲۵۰۰۳فولاد مبارکه
۱۲۵۰۲۵۰۰۳فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۳فولاد مبارکه
ابعاد ورق آهنی ۳ میل

ابعاد ورق سیاه ۳.۲ میل

اندازه صفحه آهنی سیاه ۳.۲ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۶۰۰۳.۲نورد و لوله اهواز
ابعاد ورق آهنی ۳.۲ میل

اندازه صفحه آهنی ۳.۵ میل

اندازه ورق سیاه ۳.۵ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۶۰۰۳.۵نورد و لوله اهواز
ابعاد ورق آهنی ۳.۵ میل

اندازه ورق آهنی ۳.۸ میل

عرض ورق سیاه ۳.۸ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۶۰۰۳.۸نورد و لوله اهواز
ابعاد ورق آهنی ۳.۸ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۴ میل

اندازه صفحه سیاه ۴ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۴فولاد مبارکه
۱۲۵۰۴فولاد مبارکه
۱۵۰۰۴ فولاد مبارکه
۱۲۵۰۴فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۴ فولاد سبا
۱۵۰۰۴ فولاد سبا
۱۰۰۰۴فولاد سبا
۱۰۰۰۴ فولاد گیلان
۱۲۵۰۴ فولاد گیلان
۶۰۰۴نورد و لوله اهواز
ابعاد ورق آهنی ۴ میل

طول و عرض ورق سیاه ۴ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۰۰۰۲۰۰۰۴فولاد گیلان
۱۰۰۰۲۰۰۰۴فولاد مبارکه
۱۲۵۰۲۵۰۰۴فولاد مبارکه
۱۵۰۰۳۰۰۰۴فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۴فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۴فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۶۰۰۰۴فولاد گیلان
ابعاد ورق آهنی ۴ میل

ابعاد ورق سیاه رولی ۵ میل

اندازه ورق سیاه ۵ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۵فولاد مبارکه
۱۵۰۰۵فولاد مبارکه
۱۰۰۰۵ فولاد سبا
۱۲۵۰۵فولاد سبا
۱۵۰۰۵فولاد سبا
۱۰۰۰۵فولاد گیلان
۱۲۵۰۵فولاد مبارکه
ابعاد ورق رولی ۵ میل

اندازه صفحه سیاه ۵ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۵۰۰۶۰۰۰۵فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۵فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۰۰۰۲۰۰۰۵ فولاد مبارکه
۱۲۵۰۲۵۰۰۵ فولاد مبارکه
ابعاد ورق برش خورده ۵ میل
اندازه استاندارد ورق سیاه
اندازه استاندارد ورق سیاه

ابعاد ورق سیاه ۶ میل

عرض ورق های سیاه ۶ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۶فولاد مبارکه
۱۲۵۰۶فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶ فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۰۰۰۶فولاد سبا
۱۲۵۰۶ فولاد سبا
۱۵۰۰۶ فولاد سبا
۱۲۵۰۶فولاد گیلان
۱۰۰۰۶فولاد گیلان
ابعاد ورق آهنی ۶ میل

ابعاد استاندارد ورق سیاه ۶ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۰۰۰۲۰۰۰۶فولاد گیلان
۱۲۵۰۲۵۰۰۶فولاد گیلان
۱۰۰۰۶۰۰۰۶فولاد گیلان
۱۲۵۰۶۰۰۰۶فولاد گیلان
۱۵۰۰۶۰۰۰۶فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۶فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۵۰۰۶۰۰۰۶فولاد سبا
ابعاد ورق سیاه ۶ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۸ میل

ابعاد استاندارد ورق سیاه ۸ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۵۰۰۸فولاد مبارکه
۱۵۰۰۸فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۰۰۰۸فولاد سبا
۱۲۵۰۸فولاد سبا
۱۵۰۰۸فولاد سبا
۱۰۰۰۸فولاد گیلان
۱۲۵۰۸فولاد گیلان
۶۰۰۸ نورد و لوله اهواز
۱۲۰۰۸گروه قطعات فولادی ایران
۱۰۰۰۸اکسین
۱۲۵۰۸کاویان
اندازه ورق فولادی ۸ میل

اندازه ورق آهنی ۸ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۲۰۰۲۰۰۰۸اکسین
۲۰۰۰۶۰۰۰۸اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۸ کاویان
۱۲۵۰۶۰۰۰۸فولاد گیلان
۱۵۰۰۶۰۰۰۸فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۸فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۸فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۵۰۰۶۰۰۰۸کاویان
۱۲۵۰۶۰۰۰۸گروه قطعات فولادی ایران
۱۵۰۰۶۰۰۰۸فولاد سبا
۱۲۰۰۶۰۰۰۸گروه قطعات فولادی ایران
اندازه صفحه فولادی ۸ میل

صفحه آهنی ۱۰ میل

عرض ورق های سیاه ۱۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۲۵۰۱۰فولاد گیلان
۱۰۰۰۱۰فولاد گیلان
۱۵۰۰۱۰فولاد مبارکه
۱۵۰۰۱۰فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۰۰۰۱۰فولاد سبا
۱۲۵۰۱۰ فولاد سبا
۱۵۰۰۱۰فولاد سبا
۶۰۰۱۰نورد و لوله اهواز
۱۲۰۰۱۰گروه قطعات فولادی ایران
۱۲۵۰۱۰اکسین
۱۰۰۰۱۰کاویان
۱۲۵۰۱۰فولاد کسری
اندازه شیت فولادی ۱۰ میل

اندازه صفحه آهنی ۱۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۲۰۰۲۰۰۰۱۰اکسین
۱۲۰۰۶۰۰۰۱۰ گروه قطعات فولادی ایران
۱۰۰۰۶۰۰۰۱۰فولاد گیلان
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۰ کاویان
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۰فولاد گیلان
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۰فولاد مبارکه
۱۲۰۰۲۰۰۰۱۰اکسین
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۰ کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۱۰ اکسین
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۰ فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۰ گروه قطعات فولادی ایران
۱۰۰۰۶۰۰۰۱۰فولاد کسری
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۰فولاد سبا
اندازه صفحه آهنی ۱۰ میل

ابعاد ورق سیاه ۱۲ میل

 عرض ورق سیاه ۱۲ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۱۲فولاد گیلان
۱۲۵۰۱۲ فولاد گیلان
۱۵۰۰۱۲فولاد مبارکه
۱۰۰۰۱۲فولاد گیلان
۱۲۵۰۱۲فولاد گیلان
۱۵۰۰۱۲ فولاد مبارکه
۱۰۰۰۱۲کاویان
۱۲۵۰۱۲کاویان
اندازه شیت فولادی ۱۲ میل

اندازه ورق سیاه ۱۲ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۲فولاد گیلان
۱۲۰۰۶۰۰۰۱۲ گروه قطعات فولادی ایران
۱۰۰۰۶۰۰۰۱۲فولاد گیلان
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۲ کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۲فولاد مبارکه
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲ اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۲فولاد گیلان
۱۲۰۰۶۰۰۰۱۲ گروه قطعات فولادی ایران
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۲فولاد گیلان
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۲ کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۲فولاد مبارکه
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۲فولاد سبا
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۲فولاد خرم آباد
اندازه شیت آهنی ۱۲ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۱۵ میل

ابعاد ورق سیاه ۱۵ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۱۵ فولاد گیلان
۱۲۵۰۱۵فولاد گیلان
۱۵۰۰۱۵فولاد مبارکه
۱۵۰۰۱۵فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۰۰۰۱۵فولاد سبا
۱۲۵۰۱۵ فولاد سبا
۱۵۰۰۱۵فولاد سبا
۱۲۰۰۱۵گروه قطعات فولادی ایران
۱۰۰۰۱۵اکسین
۱۲۵۰۱۵کاویان
۱۰۰۰۱۵کاویان
۱۰۰۰۱۵فولاد اصفهان (سپاهان)
اندازه صفحه فولادی ۱۵ میل

اندازه ورق سیاه ۱۵ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۲۰۰۶۰۰۰۱۵گروه قطعات فولادی ایران
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۵فولاد گیلان
۱۰۰۰۶۰۰۰۱۵فولاد گیلان
۱۲۵۰۱۲۰۰۰۱۵اکسین
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۵ کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۵کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۵کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۵فولاد مبارکه
۲۰۰۰۶۰۰۰۱۵ اکسین
۱۰۰۰۶۰۰۰۱۵فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۵۰۰۶۰۰۰۱۵فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۵ گروه قطعات فولادی ایران
۱۲۵۰۶۰۰۰۱۵ فولاد خرم آباد
۱۰۰۰۶۰۰۰۱۵فولاد مبارکه
اندازه صفحه آهنی ۱۵ میل
ابعاد ورق های سیاه
ابعاد ورق های سیاه

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۲۰ میل

صفحه آهنی سیاه ۲۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۲۰۰۲۰گروه قطعات فولادی ایران
۱۲۵۰۲۰اکسین
۱۲۵۰۲۰کاویان
۱۰۰۰۲۰فولاد اصفهان (سپاهان)
اندازه شیت فولادی ۱۵ میل

اندازه ورق سیاه ۲۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۲۰اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۲۰کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۲۰ کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۲۰اکسین
۱۰۰۰۶۰۰۰۲۰فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۶۰۰۰۲۰گروه قطعات فولادی ایران
۱۲۵۰۶۰۰۰۲۰ فولاد خرم آباد
۱۰۰۰۶۰۰۰۲۰فولاد مبارکه
اندازه شیت آهنی ۲۰ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۲۵ میل

عرض ورق سیاه ۲۵ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۲۵اکسین
۱۰۰۰۲۵کاویان
۱۲۵۰۲۵کاویان
۱۰۰۰۲۵فولاد اصفهان (سپاهان)
اندازه شیت فولادی ۲۵ میل

طول و عرض ورق سیاه ۲۵ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۲۵اکسین
۱۲۰۰۶۰۰۰۲۵کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۲۵ کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۲۵اکسین
۲۰۰۰۶۰۰۰۲۵اکسین
۱۰۰۰۶۰۰۰۲۵فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۶۰۰۰۲۵ گروه قطعات فولادی ایران
۱۲۵۰۶۰۰۰۲۵فولاد خرم آباد
۱۰۰۰۶۰۰۰۲۵فولاد مبارکه
اندازه شیت فولادی ۲۵ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۳۰ میل

صفحه سیاه ۳۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۲۵۰۳۰اکسین
۱۲۵۰۳۰ اکسین
۱۰۰۰۳۰ کاویان
۱۵۰۰۳۰کاویان
۱۰۰۰۳۰فولاد اصفهان (سپاهان)
اندازه صفحه آهنی ۳۰ میل

شیت سیاه ۳۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۲۰۰۶۰۰۰۳۰ کاویان
۱۲۵۰۶۰۰۰۳۰ کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۳۰کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۳۰ اکسین
۱۰۰۰۶۰۰۰۳۰فولاد اصفهان (سپاهان)
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۳۰ اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۳۰ فولاد خرم آباد
۱۰۰۰۶۰۰۰۳۰فولاد مبارکه
اندازه شیت آهنی ۳۰ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۳۵ میل

اندازه استاندارد شیت سیاه ۳۵ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۳۵ اکسین
۱۰۰۰۳۵ فولاد گیلان
۱۲۵۰۳۵ فولاد گیلان
۱۲۵۰۳۵کاویان
۱۵۰۰۳۵کاویان
اندازه شیت فولادی ۳۵ میل

اندازه ابعاد استاندارد صفحه سیاه ۳۵ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۳۵اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۳۵ کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۳۵کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۳۵ اکسین
۱۰۰۰۶۰۰۰۳۵فولاد گیلان
۱۲۵۰۶۰۰۰۳۵ فولاد گیلان
۱۲۵۰۶۰۰۰۳۵فولاد خرم آباد
اندازه شیت فولادی ۳۵ میل

اندازه صفحه آهنی ۴۰ میل

اندازه ورق سیاه ۴۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۰۰۰۴۰اکسین
۱۲۵۰۴۰کاویان
۱۵۰۰۴۰کاویان
اندازه شیت آهنی۴۰ میل

ابعاد ورق های سیاه ۴۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۴۰اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۴۰کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۴۰کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۴۰اکسین
۱۰۰۰۶۰۰۰۴۰فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۶۰۰۰۴۰فولاد خرم آباد
اندازه شیت فولادی ۴۰ میل

اندازه صفحه سیاه موجود در بازار ۴۵ میل

اندازه استاندارد ورق سیاه ۴۵ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۲۵۰۶۰۰۰۴۵کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۴۵اکسین
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۴۵اکسین
۱۵۰۰۶۰۰۰۴۵کاویان
۱۲۵۰۶۰۰۰۴۵فولاد خرم آباد
اندازه صفحه آهنی ۴۵ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۵۰ میل

ابعاد استاندارد ورق سیاه ۵۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۲۰۰۰۵۰اکسین
۱۲۵۰۵۰کاویان
۱۵۰۰۵۰کاویان
اندازه صفحه فولادی ۵۰ میل

طول و عرض ورق سیاه ۵۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۵۰اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۵۰کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۵۰ کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۵۰ اکسین
۱۰۰۰۶۰۰۰۵۰فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۶۰۰۰۵۰فولاد خرم آباد
اندازه شیت فولادی ۵۰ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۶۰ میل

ابعاد استاندارد ورق سیاه ۶۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۲۰۰۰۶۰اکسین
۱۲۵۰۶۰کاویان
۱۵۰۰۶۰کاویان
اندازه شیت فولادی ۶۰ میل

طول و عرض ورق سیاه ۶۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۵۰۰۶۰۰۰۶۰کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۶۰ اکسین
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۶۰اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۶۰کاویان
۱۰۰۰۶۰۰۰۶۰فولاد اصفهان (سپاهان)
۱۲۵۰۶۰۰۰۶۰فولاد خرم آباد
ابعاد ورق آهنی ۶۰ میل

ابعاد ورق سیاه ۷۰ میل

ابعاد ورق سیاه ۷۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۲۵۰۷۰کاویان
۱۵۰۰۷۰کاویان
ابعاد ورق آهنی ۷۰ میل

اندازه ورق سیاه ۷۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۵۰۰۶۰۰۰۷۰ کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۷۰اکسین
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۷۰اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۷۰کاویان
ابعاد ورق آهنی ۷۰ میل

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار ۸۰ میل

عرض ورق سیاه ۸۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۲۵۰۸۰کاویان
۱۵۰۰۸۰کاویان
ابعاد ورق آهنی ۸۰ میل

عرض استاندارد ورق سیاه ۸۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۵۰۰۶۰۰۰۸۰ کاویان
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۸۰اکسین
۱۲۵۰۶۰۰۰۸۰کاویان
ابعاد ورق برش خورده ۸۰ میل

ابعاد ورق آهنی ۹۰ میل

ابعاد ورق سیاه ۹۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۵۰۰۹۰کاویان
۲۰۰۰۹۰اکسین
ابعاد ورق رولی ۹۰ میل

اندازه استاندارد ورق سیاه ۹۰ میل برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۱۲۵۰۶۰۰۰۹۰کاویان
۱۵۰۰۶۰۰۰۹۰کاویان
۲۰۰۰۶۰۰۰۹۰اکسین
ابعاد ورق برش خورده ۹۰ میل

ابعاد ورق آهنی ۱۰۰ میل

 ابعاد ورق سیاه ۱۰۰ میل رولی

عرض رولضخامت mmورق سیاه رول
۱۲۵۰۱۰۰کاویان
ابعاد ورق رولی ۱۰۰ میل

اندازه استاندارد ورق سیاه ۱۰۰ برش خورده

عرضطولضخامت mmورق سیاه برش خورده
۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۰۰اکسین
ابعاد ورق برش خورده ۱۰۰ میل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 5 ( 5 نظر)