استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد سمنان

وزن میلگرد سمنان برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردسمنان در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد سمنان به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه قطر استاندارد

وزن میلگرد سمنان

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ سمنان A3

5

4.74

وزن میلگرد ۸ سمنان A4

5

4.74

وزن میلگرد ۱۰ سمنان A3

7.8

7.4

وزن میلگرد ۱۰ سمنان A4

7.8

7.4

وزن میلگرد ۱۲ سمنان A3

10.5

10.65

وزن میلگرد ۱۴ سمنان A3

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ سمنان A3

19

18.96

وزن میلگرد ۱۸ سمنان A3

19

24

وزن میلگرد ۲۰ سمنان A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ سمنان A3

36

35.76

وزن میلگرد ۲۵ سمنان A3

46.5

46.2

وزن میلگرد ۲۸ سمنان A3

57.5

57.96

وزن میلگرد ۳۲ سمنان A3

76

75.72

وزن هر شاخه میلگرد سمنان

وزن میلگرد سمنان

هر شاخه میلگرد سمنان ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ سمنان

وزن استاندارد

۰.۴۲

۰.۳۹

وزن میلگرد ۸ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ سمنان

وزن استاندارد

۰.۴۲

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۱۰ حدود ۷.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۱۰ حدود ۷.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ سمنان

وزن استاندارد

۰.۶۵

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۱۰ حدود ۷.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۱۰ حدود ۷.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ سمنان

وزن استاندارد

۰.۶۵

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۱۲ حدود ۱۰.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۱۲ حدود ۱۰.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ سمنان

وزن استاندارد

۰.۸۸

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ سمنان

وزن استاندارد

۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۱۶ حدود ۱۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۱۶ حدود ۱۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ سمنان

وزن استاندارد

۱.۵۹

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۱۸ حدود ۱۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۱۸ حدود ۱۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ سمنان

وزن استاندارد

۱.۵۹

۲

وزن میلگرد ۲۰ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ سمنان

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۲۲ حدود ۳۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۲۲ حدود ۳۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ سمنان

وزن استاندارد

۳

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ سمنان

وزن استاندارد

۳.۸۸

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۲۸ حدود ۵۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۲۸ حدود ۵۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ سمنان

وزن استاندارد

۴.۸

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۲ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد سمنان نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ سمنان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد سمنان نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ سمنان

وزن استاندارد

۶.۳۴

۶.۳۱

میلگرد سمنان آجدار ( آج مرکب )

میلگرد سمنان آج مرکب که با نام آج۵۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A4 است. نام آج۵۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۵۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد سمنان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد سمنان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۴

۰.۶

۱.۸

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد سمنان

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۵۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده سمنان : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار سمنان : ۶ میلی‌متر

میلگرد سمنان آجدار ( آج جناقی )

میلگرد سمنان آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد سمنان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد سمنان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد سمنان

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده سمنان : ۴ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار سمنان : ۴ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد سمنان

کارخانه میلگرد سمنان واقع در سمنان / دامغان از تولیدکنندگان برتر میلگرد فولادی ساده و آجدار ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی NGS به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه سمنان :

۸۸۹۱۵۵۰۶-۱۰

تلفن کارخانه سمنان :

۰۲۳-۳۳۶۵۲۸۶۵-۷۳

آدرس وب سایت میلگرد سمنان :

semnanhotrolling.com

آدرس کارخانه سمنان :

نشانی کارخانه: کیلومتر۷ جاده سمنان- دامغان- بعد از پلیس راه – انتهای شهرک صنعتی شرق- خیابان ایثار

هر بندیل میلگرد۱۰ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ سمنان حدود ۲۵۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ سمنان حدود ۲۸۲۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ سمنان حدود ۱۹۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ سمنان حدود ۲۰۹۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ سمنان حدود ۱۶۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ سمنان حدود ۱۸۳۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ سمنان حدود ۱۰۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ سمنان حدود ۱۱۵۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ سمنان حدود ۱۰۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ سمنان حدود ۱۱۵۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ سمنان حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ سمنان حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ سمنان حدود ۵۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ سمنان حدود ۶۱۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ سمنان حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ سمنان حدود ۴۷۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ سمنان حدود ۳۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ سمنان حدود ۳۸۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ سمنان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ سمنان حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲سمنان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ سمنان حدود ۲۹۰ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۲ تهران

قیمت میلگرد ۱۸ بجنورد

قیمت میلگرد ۲۵ زاهدان

قیمت میلگرد ۳۲ شیراز

قیمت میلگرد ۶ مشهد

قیمت میلگرد ابهر

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲

قیمت میلگرد ۱۰ اصفهان

میلگرد ۱۲

قیمت میلگرد۱۲

قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد ۱۴ میانه

میلگرد آذر امین

قیمت میلگرد سایز ۸ وزن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *