عمران مدرن نمایندگی شماره یک

کالاهای این فروشنده:

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت کالا: 100,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 2 روز

تیرآهن 14، عمران مدرن کیلویی

فروشنده: عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت کالا: 4,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 1 روز

تیرآهن 14، عمران مدرن شاخه ای

فروشنده: عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت کالا: 130,000تومان / شاخه

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 1 روز

سنگ مرمر سفید امینی (مرمر سفید کرمان)

فروشنده: عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت کالا: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 1 روز

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

فروشنده: عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت کالا: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 1 روز