پارس صدرا

کالاها و خدمات این شرکت:

عایق حبابدار دولایه پارس صدرا

فروشنده: پارس صدرا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177883300

پوشش حبابدار گلخانه پارس صدرا

فروشنده: پارس صدرا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177883300

عایق های حرارتی انعکاسی پارس صدرا

فروشنده: پارس صدرا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177883300