تهران پلیمر یارا

کالاها و خدمات این شرکت:

وان حمام – تهران پلیمر یارا

فروشنده: تهران پلیمر یارا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09337775881

مخزن قیفی – تهران پلیمر یارا

فروشنده: تهران پلیمر یارا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09337775881

مخزن عمودی – تهران پلیمر یارا

فروشنده: تهران پلیمر یارا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09337775881

مخزن افقی – تهران پلیمر یارا

فروشنده: تهران پلیمر یارا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09337775881