گروه بلوک سبک

بلوک سبک نوعی بلوک متخلخل است که از سیمان، ماسه، آب و سبک دانه های طبیعی یا صنعتی ساخته می شود. مطابق با استاندارد ملی ایران بلوک سبک باید دارای حداکثر چگالی 1700 کیلوگرم بر مترمکعب باشد. دیوارچینی با بلوک سبک به دلیل بزرگ بودن قطعات و قابل برش بودن آن ها با سرعت بیشتری نسبت به سایر مصالح انجام می گیرد. در این بخش قیمت و سایر مشخصات انواع بلوک سبک ارائه شده است.

کالاهای بلوک سبک

:( مورد جدیدی وجود ندارد